netherlandsnl
Image

Robeco Sustainable Emerging Credits FH EUR

Index: JPM CEMBI Broad Diversified (hedged into EUR)
ISIN: LU1082323582
  • Gestructureerd en gedisciplineerd beleggingsproces dat gebruikmaakt van een zelfontwikkeld SDG-raamwerk voor de selectie van emittenten
  • Actieve en gespreide strategie gericht op kansen in opkomende markten
  • Ervaren en stabiel Credit-team
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Sustainable Emerging Credits is een actief beheerd fonds dat belegt in bedrijfsobligaties uit opkomende markten. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds heeft de flexibiliteit om te beleggen in waardekansen die buiten het indexuniversum vallen, wat betekent dat het fonds schuldpapier in zowel lokale valuta's als harde valuta's omvat. Bedrijven worden geselecteerd op basis van hun exposure in plaats van op hun locatie, en soms worden staatsobligaties verkozen boven credits. Een grondige bedrijfs- en landenanalyse is een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Sustainable Emerging Credits FH EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,52%. Het fonds heeft posities in alle grote regio's en economieën. Het fonds deed het deze maand 33 bp beter dan de index. De beta van het fonds was net onder 1, wat enige waarde kostte, terwijl de bijdrage van de issuerselectie positief was. De durationpositie was ongewijzigd, wat resulteerde in een neutrale impact.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De creditspreads van opkomende markten herstelden zich na de volatiliteit van de maand daarvoor. De CEMBI Broad spread verkrapte 20 basispunten naar 272 aan het einde van de maand. Het totaalrendement voor december was -0,55%. De vrees voor de omikronvariant nam af; deze was in de maand daarvoor nog de belangrijkste oorzaak van de uitlopende spreads. Verschillende onderzoeken tonen aan dat omikron minder agressief lijkt te zijn dan de deltavariant, wat goed nieuws is, vooral voor opkomende landen die moeite hebben het virus onder controle te krijgen. Het noordelijk halfrond zit midden in de winter, wat leidt tot een piek in besmettingen en meer lockdowns, maar die zijn wel milder. De markt is er inmiddels aan gewend geraakt. Niettemin leidden idiosyncratische risico's ertoe dat sommige markten veel beter presteerden dan andere. China blijft zwak door het uiteenvallen van de vastgoedmarkt. Ook Turkije deed het slecht door onconventionele beleidsmaatregelen van de centrale bank die zorgden voor een zeer zwakke lira. Credits uit Latijns-Amerika deden het aan de andere kant veel beter.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Valutarisico's worden afgedekt naar de euro.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. De door het fonds gemaakte winst wordt weerspiegeld in de aandelenkoers. Dit betekent dat de totale performance van het fonds tot uitdrukking komt in de performance van de koers van het fonds.

ESG-integratiebeleid

Duurzaamheid wordt geïntegreerd in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen en ESG-integratie. Het fonds belegt in credits van bedrijven met een positieve, neutrale of licht negatieve impact op de SDG's. De exposure naar credits van bedrijven met een licht negatieve impact bedraagt maximaal 20% en de gemiddelde SDG-score van het fonds moet hoger dan nul zijn. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan gekwantificeerd met een zelfontwikkelde SDG-scoremethodologie voor hun bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en voor de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’). Daarnaast belegt het fonds niet in issuers van credits die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Financieel materiële ESG-factoren worden meegenomen in de bottom-up effectenanalyse om de impact op de fundamentele kredietkwaliteit van de issuer te beoordelen. Tot slot worden issuers van credits uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden.

Beleggingsbeleid

Robeco Sustainable Emerging Credits is een actief beheerd fonds dat belegt in bedrijfsobligaties uit opkomende markten. De selectie van deze obligaties is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast zet het fonds engagement in en past het Robeco's uitsluitingsbeleid toe, dat is gebaseerd op uitsluitingscriteria voor producten (waaronder controversiële wapens, tabak, palmolie, fossiele brandstoffen, militaire aanbestedingen, vuurwapens, kernenergie, cannabis, pornografie, gokken en alcohol) en werkwijzen van bedrijven die volgens Robeco een negatieve impact hebben op de maatschappij en niet verenigbaar zijn met een duurzame beleggingsstrategie. Het fonds heeft de flexibiliteit om te beleggen in waardekansen die buiten het indexuniversum vallen, wat betekent dat het fonds schuldpapier in zowel lokale valuta's als harde valuta's omvat. Bedrijven worden geselecteerd op basis van hun exposure in plaats van op hun locatie, en soms worden staatsobligaties verkozen boven credits. Een grondige bedrijfs- en landenanalyse is een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces. Benchmark: JPM CEMBI Broad Diversified. De meeste obligaties die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook obligaties buiten de benchmark selecteren. Het fonds kan sterk afwijken van de wegingen in de benchmark. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor valuta's en issuers) om de afwijking van de benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook de relatieve performance ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Target Universe

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Duurzaamheid wordt geïntegreerd in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen en ESG-integratie. Het fonds belegt in credits van bedrijven met een positieve, neutrale of licht negatieve impact op de SDG's. De exposure naar credits van bedrijven met een licht negatieve impact bedraagt maximaal 20% en de gemiddelde SDG-score van het fonds moet hoger dan nul zijn. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan gekwantificeerd met een zelfontwikkelde SDG-scoremethodologie voor hun bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en voor de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’). Daarnaast belegt het fonds niet in issuers van credits die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Financieel materiële ESG-factoren worden meegenomen in de bottom-up effectenanalyse om de impact op de fundamentele kredietkwaliteit van de issuer te beoordelen. Tot slot worden issuers van credits uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Gebrekkige informatie betekent gebrekkige voorspellingen, wat op dit moment zeker het geval is. Met zoveel verstorende factoren, zoals de grote problemen in wereldwijde toeleveringsketens, is de economische groei moeilijk te voorspellen. Op basis van alle informatie over pricing power van bedrijven, steunmaatregelen en consumentenuitgaven denken we dat de fundamentals in de VS en Europa in Q1 2022 niet de belangrijkste factor zullen zijn voor creditmarkten. De vooruitzichten zijn nog onzekerder, maar de bedrijfsfundamentals zijn nog steeds goed. We denken dat er nog bepaalde risicofactoren zijn die nog niet voldoende zijn ingeprijsd, bijvoorbeeld geopolitieke risico's in Rusland en de impact op de groei van de Chinese vastgoedmalaise. De acties en communicatie van centrale banken leiden mogelijk tot risico-aversie, na jaren waarin meer risico werd genomen. Hierdoor hebben we alle reden om 2022 in te gaan met een behoorlijk voorzichtige positionering. Wij zien kansen in opkomende markten, omdat landen in het kader van Covid weer meer controle krijgen over de gezondheid.

Reinout Schapers, Christiaan Lever
Reinout Schapers, Christiaan Lever

Reinout Schapers, Christiaan Lever

De heer Schapers is Portfolio Manager Emerging Market Credits in het Credit-team. Voordat hij in 2011 bij Robeco in dienst kwam, werkte Reinout vijf jaar als senior portefeuillemanager high yield credits bij Aegon Asset Management en was hij sinds 2008 Hoofd European High Yield. Daarvoor werkte hij bij Rabo Securities als fusie- en overnamespecialist en bij Credit Suisse First Boston als corporate finance-analist. Hij heeft een ingenieurstitel in architectuur van de Technische Universiteit Delft. Reinout Schapers is werkzaam in de beleggingssector sinds 2003. Christiaan Lever is portefeuillemanager voor high yield in het Credit-team. Deze functie bekleedt hij sinds 2016. Daarvoor was hij Financial Risk Manager bij Robeco, waarbij hij zich richtte op marktrisico, tegenpartijrisico en liquiditeitsrisico op de obligatiemarkten. Christiaan is sinds 2010 werkzaam in de beleggingswereld. Hij studeerde Quantitative Finance en econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Team

Het fonds RobecoSAM Emerging SDG Credits wordt beheerd door Robeco's Creditteam, dat bestaat uit acht portefeuillemanagers en twaalf creditanalisten (waarvan vier voor de financiële sector). De portefeuillemanagers zijn verantwoordelijk voor de samenstelling en het beheer van de creditportefeuilles, terwijl de analisten zorgen voor de fundamentele research van het team. Onze analisten hebben jarenlange ervaring binnen hun sectoren die ze wereldwijd beheren. Elke analist richt zich op zowel investment grade als high yield, waardoor ze een informatievoordeel hebben en kunnen profiteren van inefficiënties die traditioneel bestaan tussen deze twee marktsegmenten. Daarnaast wordt het Creditteam ondersteund door drie kwantitatieve onderzoekers en vier handelaren in vastrentende waarden. Gemiddeld hebben de leden van het Creditteam zestien jaar ervaring in de vermogensbeheersector, waarvan acht jaar binnen Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1082323582
BloombergRECFHEU LX
Valoren24777170
WKNA14P64
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1404950400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.