netherlandsnl
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco ONE Defensief is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën, zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen en cash. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Er wordt hoofdzakelijk belegd in Robeco-fondsen. De mix van beleggingscategorieën past bij een risicoprofiel met een middelhoge risico- en rendementsverwachting.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco ONE Defensief

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,61%. Het was een goede maand voor de Robeco ONE-portefeuilles. Het rendement van de portefeuilles varieerde tussen de 0,70% en meer dan 3%. Zowel de tactische allocatie als de fondsselectie droeg positief bij aan de totale performance. Binnen aandelen hebben we een voorkeur voor waardeaandelen, ontwikkelde markten en Amerikaanse smallcaps. Robeco BP US Premium Equities was de best presterende strategie in de portefeuilles. Voor het jaar als geheel varieerden de rendementen tussen de 5% en meer dan 18%.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Door het stijgende aantal besmettingen met de omikronvariant werden er weer strengere lockdowns ingevoerd, wat het macro-economische momentum iets vertraagde. De Chinese economie bleef herstellen, maar de vertragende huizenmarkt blijft een risico. Die kan namelijk een rem zetten op de binnenlandse consumptie. In de VS blijft de economische activiteit robuust. De voorlopige consumptiecijfers wijzen er echter wel op dat consumenten voorzichtiger worden. Toch blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt bijzonder krap. De kerninflatie liep op naar 4,7% (jaar-op-jaar), het hoogste niveau sinds 1989. In de eurozone hebben strengere restricties hun weerslag op het sentiment. In december voerde de activiteit in de dienstensector in de eurozone de daling aan. Andere negatieve factoren op korte termijn voor de economie in de eurozone zijn de aanhoudende energiecrisis en de toegenomen spanning tussen Rusland en de NAVO. In december waren er verschillende centrale banken die de rente verhoogden of aangaven dat het obligatieopkoopprogramma wordt afgebouwd. Wereldwijde aandelen stegen in december. De MSCI World Index ging 3,2% omhoog (niet afgedekt naar EUR), waardoor het jaarrendement uitkwam op 31,1%. Aandelen deden het daarmee ruimschoots beter dan vastrentende alternatieven, zoals high yield. Door de stijgende rente realiseerden wereldwijde staatsobligaties een negatief rendement. Grondstoffen waren de grote winnaar van 2021.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds heeft een actief valutabeleid, waarbij het valutarisico gedeeltelijk kan worden afgedekt naar de Euro. Hierbij wordt rekening gehouden met het valutabeleid van de fondsen en instrumenten waarin wordt belegd.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Het fonds belegt minimaal 80% in andere door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 8 of 9 van de SFDR en die daarnaast ecologische of sociale kenmerken bevorderen of duurzaam beleggen als doelstelling hebben. Daarmee is duurzaamheid een belangrijke afweging bij de fondsselectie.

Beleggingsbeleid

Robeco ONE Defensief is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën, zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen en cash. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen.Er wordt hoofdzakelijk belegd in Robeco-fondsen. De mix van beleggingscategorieën past bij een risicoprofiel met een middelhoge risico- en rendementsverwachting. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark.

Risicobeleid

Als maatstaf voor het risico van de portefeuille gebruiken wij de beweeglijkheid van de rendementen. Deze beweeglijkheid monitoren wij actief. Lees voor specifieke risico's van dit product het prospectus.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

Stemmen en engagement

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds belegt minimaal 80% in andere door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 8 of 9 van de SFDR en die daarnaast ecologische of sociale kenmerken bevorderen of duurzaam beleggen als doelstelling hebben. Daarmee is duurzaamheid een belangrijke afweging bij de fondsselectie.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De inflatie blijft een belangrijk thema in 2022. De consensusverwachting is een halvering van de Amerikaanse inflatie als gevolg van basiseffecten. We gaan vooral een strijd zien tussen afnemende prijsdruk door minder problemen in toeleveringsketens en opwaartse druk door loongroei en stijgende huren. We verwachten dat Covid in 2022 minder een punt van zorg is. De twee grootste risico naast Covid zijn de tussentijdse verkiezingen in de VS in november en de aanhoudende spanningen met China. We blijven positief over de aandelenmarkten en beginnen het jaar met een overweging. We verwachten een goede start van het jaar en een lastiger tweede halfjaar. De seizoensfactor is gunstig, de liquiditeit is nog overvloedig en de relatieve waarderingen zijn nog aardig goed. Toch wijzen het vooruitzicht van een afnemend liquiditeitsoverschot, hoge schulden onder Amerikaanse retailbeleggers en een waarschijnlijke piek in de Amerikaanse winstmarges in de eerste helft van 2022 erop dat beleggers wel het neerwaartse risico in de gaten moeten houden. Binnen aandelen hebben we een voorkeur voor Europa en Japan, waardeaandelen en Amerikaanse smallcaps. We blijven onderwogen in staatsobligaties, investmentgrade-bedrijfsobligaties en highyieldobligaties, omdat we weinig opwaarts potentieel zien voor deze beleggingen.

Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0010220810
BloombergRBONEDF NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1349395200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Nederland en heeft de status van een vrijgestelde beleggingsinstelling. Dit betekent dat het fonds, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld is van de heffing van vennootschapsbelasting over de door haar behaalde resultaten.

Fiscale behandeling belegger

Voor een particuliere belegger woonachtig in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Voor Nederlandse belastingplichtige particuliere beleggers horen de participaties thuis in box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl