netherlandsnl
Image

Robeco Multi Asset Income E EUR

Index: 25% MSCI All Country World Index (EUR) 75% Bloomberg Global Aggregate (hedged to EUR)
ISIN: LU1387747915
  • Wereldwijde multi-assetoplossing met een focus op stabiele rendementen
  • Combinatie van fundamentele, thematische en factorbeleggingen
  • Actieve assetallocatie om het risico en rendement te verbeteren
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco Multi Asset Income is een actief beheerd fonds dat belegt in een mix van beleggingscategorieën van over de hele wereld. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn met behoud van consistente inkomsten. Het fonds heeft een relatief laag risicoprofiel en maakt gebruik van allocatiestrategieën die voornamelijk rechtstreeks beleggen in obligaties en ook exposure innemen naar andere beleggingscategorieën, zoals aandelen. Voor de allocatiestrategie gelden beleggings- en volatiliteitsrestricties. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Multi Asset Income E EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,94%. Multi Asset Income realiseerde in december een rendement van meer dan 1%. Over het hele jaar gezien realiseerde het fonds een rendement van zo’n 6,0%. Op de financiële markten verdween de nervositeit die zich in november aandiende. Deze omslag in sentiment was waarschijnlijk te danken aan berichten dat de symptomen van de besmettelijkere omikronvariant milder zijn, op basis van de huidige gegevens. Het fonds profiteerde van de sterke rally van de aandelenmarkten en andere risicovolle beleggingen. We hebben afgelopen maand geen wijzigingen in de portefeuille aangebracht. We blijven overwogen in aandelen uit ontwikkelde markten, met een voorkeur voor waarde, smallcaps, Europa en Japan. Binnen obligaties geven we de voorkeur aan high yield en bedrijfsobligaties uit opkomende markten boven Amerikaanse staatsobligaties en investmentgrade-bedrijfsobligaties. Zowel de tactische allocatie als de fondsselectie droeg positief bij aan de totale performance. De best presterende strategie in de portefeuille was Robeco QI Global Value Equities.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Door het stijgende aantal besmettingen met de omikronvariant werden er weer strengere lockdowns ingevoerd, wat het macro-economische momentum iets vertraagde. De Chinese economie bleef herstellen, maar de vertragende huizenmarkt blijft een risico. Die kan namelijk een rem zetten op de binnenlandse consumptie. In de VS blijft de economische activiteit robuust. De voorlopige consumptiecijfers wijzen er echter wel op dat consumenten voorzichtiger worden. Toch blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt bijzonder krap. De kerninflatie liep op naar 4,7% (jaar-op-jaar), het hoogste niveau sinds 1989. In de eurozone hebben strengere restricties hun weerslag op het sentiment. In december voerde de activiteit in de dienstensector in de eurozone de daling aan. Andere negatieve factoren op korte termijn voor de economie in de eurozone zijn de aanhoudende energiecrisis en de toegenomen spanning tussen Rusland en de NAVO. In december waren er verschillende centrale banken die de rente verhoogden of aangaven dat het obligatieopkoopprogramma wordt afgebouwd. Wereldwijde aandelen stegen in december. De MSCI World Index ging 3,2% omhoog (niet afgedekt naar EUR), waardoor het jaarrendement uitkwam op 31,1%. Aandelen deden het daarmee ruimschoots beter dan vastrentende alternatieven, zoals high yield. Door de stijgende rente realiseerden wereldwijde staatsobligaties een negatief rendement. Grondstoffen waren de grote winnaar van 2021.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Dividendbeleid

Deze fondsklasse van het fonds keert dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Het fonds belegt minimaal 80% in door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 8 of 9 van de SFDR. Bij directe beleggingen in staatsobligaties en/of bedrijven (obligaties of aandelen) integreert het fonds als volgt duurzaamheid in het beleggingsproces. Voor staatsobligaties volgt het fonds het uitsluitingsbeleid van Robeco voor landen. Daarnaast sluit het fonds de 15% landen met de slechtste score in de World Governance Indicator voor 'corruptiebestrijding' uit en integreert het ESG-factoren van landen om ervoor te zorgen dat het fonds een gemiddelde score van minimaal 6 heeft in de Country Sustainability Ranking van Robeco. Bij de Country Sustainability Ranking krijgen landen een score toegekend op een schaal van 1 (slechtste score) tot 10 (beste score) op basis van 40 indicatoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in bedrijven die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om de bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen van issuers te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up effectenanalyse. Om de bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen van issuers te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up effectenanalyse. Het fonds beperkt de exposure naar issuers met een hoog duurzaamheidsrisico in de portefeuilleopbouw. Tot slot gaat Robeco de dialoog aan met issuers waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden.

Beleggingsbeleid

Robeco Multi Asset Income is een actief beheerd fonds dat belegt in een mix van beleggingscategorieën van over de hele wereld. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn met behoud van consistente inkomsten. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen.Het fonds heeft een relatief laag risicoprofiel en maakt gebruik van allocatiestrategieën die voornamelijk rechtstreeks beleggen in obligaties en ook exposure innemen naar andere beleggingscategorieën, zoals aandelen. Voor de allocatiestrategie gelden beleggings- en volatiliteitsrestricties. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren.Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

Stemmen en engagement

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds belegt minimaal 80% in door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 8 of 9 van de SFDR. Bij directe beleggingen in staatsobligaties en/of bedrijven (obligaties of aandelen) integreert het fonds als volgt duurzaamheid in het beleggingsproces. Voor staatsobligaties volgt het fonds het uitsluitingsbeleid van Robeco voor landen. Daarnaast sluit het fonds de 15% landen met de slechtste score in de World Governance Indicator voor 'corruptiebestrijding' uit en integreert het ESG-factoren van landen om ervoor te zorgen dat het fonds een gemiddelde score van minimaal 6 heeft in de Country Sustainability Ranking van Robeco. Bij de Country Sustainability Ranking krijgen landen een score toegekend op een schaal van 1 (slechtste score) tot 10 (beste score) op basis van 40 indicatoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in bedrijven die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om de bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen van issuers te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up effectenanalyse. Om de bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen van issuers te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up effectenanalyse. Het fonds beperkt de exposure naar issuers met een hoog duurzaamheidsrisico in de portefeuilleopbouw. Tot slot gaat Robeco de dialoog aan met issuers waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De inflatie blijft een belangrijk thema in 2022. De consensusverwachting is een halvering van de Amerikaanse inflatie als gevolg van basiseffecten. We gaan vooral een strijd zien tussen afnemende prijsdruk door minder problemen in toeleveringsketens en opwaartse druk door loongroei en stijgende huren. We verwachten dat Covid in 2022 minder een punt van zorg is. De twee grootste risico naast Covid zijn de tussentijdse verkiezingen in de VS in november en de aanhoudende spanningen met China. We blijven positief over de aandelenmarkten en beginnen het jaar met een overweging. We verwachten een goede start van het jaar en een lastiger tweede halfjaar. De seizoensfactor is gunstig, de liquiditeit is nog overvloedig en de relatieve waarderingen zijn nog aardig goed. Toch wijzen het vooruitzicht van een afnemend liquiditeitsoverschot, hoge schulden onder Amerikaanse retailbeleggers en een waarschijnlijke piek in de Amerikaanse winstmarges in de eerste helft van 2022 erop dat beleggers wel het neerwaartse risico in de gaten moeten houden. Binnen aandelen hebben we een voorkeur voor Europa en Japan, waardeaandelen en Amerikaanse smallcaps. We blijven onderwogen in staatsobligaties, investmentgrade-bedrijfsobligaties en highyieldobligaties, omdat we weinig opwaarts potentieel zien voor deze beleggingen.

Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1387747915
BloombergRMAINEE LX
Valoren32029409
WKNA2AQ7J
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1473379200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.