netherlandsnl
Image

Robeco Multi Asset Growth E EUR

Index: 75% MSCI All Country World Index 25% (EUR) Bloomberg Global Aggregate (hedged to EUR)
ISIN: LU1387748723
  • Wereldwijde multi-assetoplossing met een focus op vermogensgroei
  • Combinatie van fundamentele, thematische en factorbeleggingen
  • Actieve assetallocatie om het risico en rendement te verbeteren
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco Multi Asset Growth is een actief beheerd, wereldwijd multi-assetfonds.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft een relatief hoog risicoprofiel en maakt gebruik van assetallocatiestrategieën die voornamelijk rechtstreeks beleggen in aandelen en ook exposure innemen naar andere beleggingscategorieën, zoals obligaties, deposito's en geldmarktinstrumenten. Voor de allocatiestrategie gelden beleggings- en volatiliteitsrestricties. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Multi Asset Growth E EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -5,95%. Multi Asset Growth verloor in juni ongeveer 5,77% van zijn waarde. De markt blijft zich zorgen maken over de hoge inflatie in een omgeving van vertragende groei en agressieve centrale banken. Dit is voor de meeste beleggingen een zeer moeilijke situatie en zowel aandelen als obligaties eindigden de maand dan ook lager. Onze tactische assetallocatiebeslissingen pakten negatief uit voor de performance. De tilts naar high yield en Amerikaanse staatsobligaties in het obligatiegedeelte van de portefeuille pakten niet uit zoals verwacht. En ook onze voorkeur voor aandelen uit ontwikkelde markten had een negatief effect op de totale performance. De meeste strategieën in de portefeuille bleven achter bij hun benchmark. De fondsselectie was dan ook negatief voor de totale performance. Alle strategieën in de portefeuille daalden in waarde in juni. De best presterende strategie in de portefeuille was Robeco QI Global Dynamic Duration.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De inflatie blijft het dominante thema op de markt. In de VS zagen we in juni weer een versnelling van de inflatie, na een daling in mei. Dat veroorzaakte een verkoopgolf in zowel aandelen als obligaties. Deze inflatieangst nam nog verder toe toen bleek dat de inflatie in Europa was opgelopen naar bijna 9%. Met deze inflatiecijfers blijven centrale banken zeer agressief, wat onder marktpartijen de vrees aanwakkert dat een recessie nodig is om de inflatie onder controle te krijgen. Grondstoffen verloren in juni zo’n 8% van hun waarde, wat vooral kwam door de daling van de prijzen voor landbouwproducten en industriële metalen. Zowel aandelen uit opkomende markten als wereldwijde aandelen gaven terrein prijs afgelopen maand, waarbij wereldwijde aandelen zo’n 2% achterbleven bij opkomende markten. Binnen obligaties behoorde high yield tot de slechtst presterende categorieën. In Europa steeg de Duitse 10-jaarsrente 20 bp naar 1,3%. Positief was dat de perifere spreads relatief stabiel bleven in juni. De Amerikaanse 10-jaarsrente eindigde de maand op 3,01%, ongeveer 17 bp hoger.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Dividendbeleid

Deze fondsklasse van het fonds keert dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Het fonds belegt minimaal 80% in door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 8 of 9 van de SFDR. Bij directe beleggingen in staatsobligaties en/of bedrijven (obligaties of aandelen) integreert het fonds als volgt duurzaamheid in het beleggingsproces. Voor staatsobligaties volgt het fonds het uitsluitingsbeleid van Robeco voor landen. Daarnaast sluit het fonds de 15% landen met de slechtste score in de World Governance Indicator voor 'corruptiebestrijding' uit en integreert het ESG-factoren van landen om ervoor te zorgen dat het fonds een gemiddelde score van minimaal 6 heeft in de Country Sustainability Ranking van Robeco. Bij de Country Sustainability Ranking krijgen landen een score toegekend op een schaal van 1 (slechtste score) tot 10 (beste score) op basis van 40 indicatoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in bedrijven die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om de bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen van issuers te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up effectenanalyse. Het fonds beperkt de exposure naar issuers met een hoog duurzaamheidsrisico in de portefeuilleopbouw. Tot slot gaat Robeco de dialoog aan met issuers waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden.

Beleggingsbeleid

Robeco Multi Asset Growth is een actief beheerd, wereldwijd multi-assetfonds. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU, integreert duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe.Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's. Het fonds heeft een relatief hoog risicoprofiel en maakt gebruik van assetallocatiestrategieën die voornamelijk rechtstreeks beleggen in aandelen en ook exposure innemen naar andere beleggingscategorieën, zoals obligaties, deposito's en geldmarktinstrumenten. Voor de allocatiestrategie gelden beleggings- en volatiliteitsrestricties. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren. De meeste beleggingsinstrumenten die we selecteren via deze benadering maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook beleggingsinstrumenten buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan sterk afwijken van de wegingen in de Benchmark. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Het actieve risico van het fonds kan aanzienlijk zijn. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

Stemmen en engagement

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds belegt minimaal 80% in door Robeco of extern beheerde fondsen die zijn geclassificeerd volgens artikel 8 of 9 van de SFDR. Bij directe beleggingen in staatsobligaties en/of bedrijven (obligaties of aandelen) integreert het fonds als volgt duurzaamheid in het beleggingsproces. Voor staatsobligaties volgt het fonds het uitsluitingsbeleid van Robeco voor landen. Daarnaast sluit het fonds de 15% landen met de slechtste score in de World Governance Indicator voor 'corruptiebestrijding' uit en integreert het ESG-factoren van landen om ervoor te zorgen dat het fonds een gemiddelde score van minimaal 6 heeft in de Country Sustainability Ranking van Robeco. Bij de Country Sustainability Ranking krijgen landen een score toegekend op een schaal van 1 (slechtste score) tot 10 (beste score) op basis van 40 indicatoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in bedrijven die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om de bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen van issuers te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up effectenanalyse. Het fonds beperkt de exposure naar issuers met een hoog duurzaamheidsrisico in de portefeuilleopbouw. Tot slot gaat Robeco de dialoog aan met issuers waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Onze positieve kijk op de economie wordt op de proef gesteld door de markt. Voorlopig gaan we er nog van uit dat we op korte termijn geen sterke economische krimp gaan zien. In onze ogen zijn de nodige omstandigheden daarvoor afwezig. We zijn nog ver verwijderd van overmatige verkrapping door de Fed en de balans van zowel bedrijven als huishoudens is nog altijd relatief gezond. Over het algemeen moet de reële Fed funds rate positief worden om een recessie teweeg te brengen. Op dit moment is die nog zeer negatief. Toch liggen de risico’s nu duidelijk aan de onderkant. Vooralsnog blijft onze tactische positionering licht procyclisch. We handhaven een kleine overweging in aandelen, high yield en Amerikaanse Treasuries, vooral ten koste van cash. We wachten het aankomende winstseizoen af om te bekijken hoe goed bedrijven het afgelopen kwartaal omgingen met alle uitdagingen. Dat levert ons belangrijke aanwijzingen op over de vooruitzichten voor aandelen.

Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1387748723
BloombergRMAGREE LX
Valoren32029427
WKNA2PQDU
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1473379200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.