netherlandsnl
Image

Robeco Hollands Bezit - EUR G

ISIN: NL0010510814
  • Robeco Hollands Bezit belegt in grote, middelgrote en kleine Nederlandse ondernemingen of ondernemingen die zijn genoteerd aan een Nederlandse financiële markt.
  • Herkenbare beleggingsmogelijkheid voor Nederlandse beleggers.
  • Sectorspreiding beperkt het risico.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco Hollands Bezit is een actief beheerd fonds. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark. Het fonds belegt in bedrijven met een notering in Nederland. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. De fondsmanagers maken gebruik van zorgvuldig ontwikkelde modellen om aandelen te kiezen met goede winstverwachtingen en een redelijke waardering. Daarnaast worden ondernemingen aan een individuele screening onderworpen via gesprekken met het management en beoordeling van bedrijfscijfers.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Hollands Bezit - EUR G

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Dankzij overwegend positief nieuws zetten de wereldwijde aandelenmarkten hun sterke rally door in augustus. Nederlandse aandelen volgden die trend, hoewel het verschil tussen largecaps en midcaps groot was. Enkele grote groeinamen, die al in de lift zitten sinds de markt de bodem bereikte, hadden moeite hun momentum vast te houden. Midcaps, die de hele rally al achterblijven, wisten eindelijk het gat met hun grotere broeders te verkleinen. Een voorzichtige rotatie naar cyclisch gevoelige aandelen en weg van ‘groeiachtige’ namen was in onze ogen de grootste drijfveer voor dit verschil in performance. De AMX Midcap Index bevat meer waarde-georiënteerde namen dan de Large Cap AEX Index. De AEX Index steeg 1,2%, terwijl de AMX Midcap Index 6,4% steeg. De beste sectoren waren financiële dienstverlening (+14%), industrie & dienstverlening (+10%) en consument defensief (+3,8%). Energie (-5,8%), IT (-4,1%) en financiële dienstverlening (-2,8%) bleven achter.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds is uitsluitend belegd in namen die in euro genoteerd zijn.

Dividendbeleid

Robeco Hollands Bezit keert dividenden uit die ontvangen zijn uit de beleggingen in aandelen.

ESG-integratiebeleid

Robeco Hollands bezit integreert ESG-factoren in het beleggingsproces door de impact van financieel materiële ESG-factoren voor de concurrentiepositie en value drivers van een bedrijf te analyseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer inzicht hebben in bestaande en potentiële risico's en kansen (voor de lange termijn) van een bedrijf. Uit de ESG-analyse van bedrijven komt naar voren of de impact van materiële ESG-factoren positief of negatief is, wat een afspiegeling is van kansen en risico's. In het geval van aanzienlijke ESG-risico's en -kansen kan de ESG-analyse effect hebben op de reële waarde van het aandeel en op de allocatiebeslissingen voor de portefeuille. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid en maakt het gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten gericht op specifieke thema's, zoals klimaatverandering, om het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf te verbeteren.

Beleggingsbeleid

Robeco Hollands Bezit belegt in grote, middelgrote en kleine Nederlandse ondernemingen of ondernemingen die zijn genoteerd aan een Nederlandse financiële markt en die een goed bedrijfsmodel en solide groeivooruitzichten combineren met een redelijke waardering. Het belangrijkste element van het beleggingsproces is de bottom-upaandelenselectie op basis van diepgaande fundamentele analyse en kwantitatieve modellen. De fundamentele analyse richt zich op het bepalen van de aantrekkelijkheid van bedrijven op de lange termijn ten opzichte van hun branchegenoten. Door het gebruik van een standaard raamwerk van beoordelingscriteria (zoals groeimogelijkheden, de kracht van het bedrijfsmodel) wordt de consistentie bewaard. Kwantitatieve modellen worden gebruikt om aandelen te selecteren die hoog scoren op factoren die tot outperformance leiden op de korte en middellange termijn. Het fonds belegt in gemiddeld 20 verschillende ondernemingen. Het fonds belegt in aandelen die uitsluitend in euro's noteren, waardoor er geen valutarisico bestaat. Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen de eerder vastgestelde richtlijnen blijven. Het fonds zal in principe slechts een beperkte kaspositie aanhouden.

Risicobeleid

Actief. Met behulp van risicomanagementsystemen wordt continu gecontroleerd in welke mate de portefeuille afwijkt van de benchmark. Extreme posities worden op deze manier voorkomen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De economie heeft de bodem achter zich gelaten en verbetert dankzij de geleidelijke opheffing van lockdownmaatregelen. Beleggers hebben duidelijk een voorschot genomen op economisch herstel, maar ze hebben het risico van tegenslagen op korte termijn mogelijk onderschat. We verwachten een verder herstel, maar de weg naar dat herstel kan hobbelig zijn en een W-vorm aannemen in plaats van een V-vorm. De markt heeft al meermaals geprobeerd te roteren van dure, hoogwaardige groeiaandelen naar goedkope, cyclische gevoelige waardeaandelen, maar die pogingen waren tot dusver weinig overtuigend. Totdat we een duurzame verschuiving zien naar waarde blijven we voorzichtig en blijven we flexibel gepositioneerd door onze overweging in zowel het dure en hoogwaardige groeisegment als het goedkope waardesegment met lage kwaliteit.

Steef Bergakker
Steef Bergakker

Steef Bergakker

Steef Bergakker maakt deel uit van Robeco's Trends Investing-team en hij is portefeuillemanager van Robeco Hollands Bezit. Daarvoor was hij portefeuillemanager van Robeco Infrastructure Equities. Voordat hij in 2008 bij Robeco in dienst kwam, bekleedde Steef verschillende functies bij IRIS (Institute for Research and Investment Services), het voormalige gezamenlijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Van 1998 tot en met 2008 werkte hij als hoofd van IRIS Equity Research en daarvoor werkte hij acht jaar als aandelenanalist. Steef begon zijn carrière in de beleggingssector in 1990 als junior analist bij Robeco. Hij studeerde monetaire economie en financiering & beleggingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0010510814
BloombergROBE NA
Valoren22413142
WKNA1XDVF
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1380758400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Nederland. Het fonds wordt beheerd als een naamloze vennootschap. Het fonds heeft de status van 'fiscale beleggingsinstelling' in de betekenis van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting van 1969 en is derhalve onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 0%. Het fonds is verplicht zijn gerealiseerde inkomsten binnen 8 maanden na het einde van het boekjaar uit te keren als dividend. Op deze dividenduitkeringen houdt het fonds een dividendbelasting in van 15%. In principe kan het fonds het Nederlandse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen. Het resterende deel aan bronbelasting kan worden teruggevraagd bij de Nederlandse Belastingdienst.

Fiscale behandeling belegger

Voor een particuliere belegger woonachtig in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Voor Nederlands belastingplichtige particuliere beleggers horen de participaties thuis in box 3. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, per saldo 1,2%. De ingehouden Nederlandse dividendbelasting (15% per 1/1/2007) is voor in Nederland woonachtige beleggers verrekenbaar met de te betalen inkomstenbelasting. Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Nederlandse vrijgestelde lichamen kunnen de op dividenden ingehouden dividendbelasting van 15% (25% voor 1/1/2007) volledig terugvorderen. Op rente-inkomsten wordt geen bronbelasting ingehouden. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten op te geven in hun belastingaangifte. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen kunnen de op dividenden ingehouden dividendbelasting 15% (25% voor 1/1/2007) in beginsel verrekenen met de vennootschapsbelasting en het meerdere terugvragen. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Aandeelhouders die niet belastingplichtig zijn in Nederland en die woonachtig zijn in landen die een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting hebben met Nederland, kunnen afhankelijk van het verdrag een deel van de Nederlandse dividendbelasting terugvorderen bij de Nederlandse fiscus. Vanaf 1/1/ 2007 heeft een in een andere EU-lidstaat gevestigd pensioenfonds ook recht op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. Het voorgaande is gebaseerd op de huidige Nederlandse fiscale wet-giving.