netherlandsnl

Klimaatbeleggen – Verantwoordelijkheid

Niemand kan de klimaatverandering negeren, en zeker beleggers niet. Wij hebben namelijk de middelen om geld aan het werk te zetten waar het een verschil kan maken. Ook actief aandeelhouderschap kan verandering teweegbrengen bij ondernemingen. Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid.

 • 83%

  van de wereldwijde beleggers vindt dat regeringen en toezichthouders de grootste verantwoordelijkheid dragen voor het verlagen van de CO2-uitstoot om de doelen uit het Akkoord van Parijs te halen.

 • 64%

  publieke en private ondernemingen staan tweede op de lijst, gevolgd door institutionele beleggers (59%). Beleggers vinden dat ngo’s (54%) een grotere verantwoordelijk hebben dan de meeste soorten beleggers, terwijl particuliere beleggers in hun ogen de minste verantwoordelijkheid dragen.


Bron: 2021 Robeco Global Climate Survey

‘Geld is macht, en vermogensbeheerders moeten het geld aan het werk zetten’

Innoveren voor duurzaamheid

Een dringende oproep aan beleggers door Robeco CEO Gilbert Van Hassel

Onze aarde is in de problemen. We kunnen dat niet langer negeren. De realiteit is namelijk dat ons klimaat verandert en de biodiversiteit voor onze ogen verdwijnt. En daar komt de pandemie nog eens bovenop, een probleem dat ons leven al sinds begin 2020 beheerst. Het is essentieel dat we nu in actie komen. Hoe langer we wachten, des te groter worden de vraagstukken.

 • Ik denk dat beleggers in deze crisis voorop moeten lopen. Een van de grootste risico's is feitelijk dat vermogensbezitters en -beheerders niet zien dat er nu kansen zijn om de aarde duurzamer te maken. Op dit moment is het thema duurzaamheid de aanjager van innovatie. Vooral de zoektocht naar oplossingen voor de klimaatverandering zorgt voor ongekend snelle technologische ontwikkelingen. Als beleggers deze kansen niet aangrijpen door te beleggen in duurzame innovatie, zetten zij niet alleen hun eigen winst op het spel. Ze vergeten ook de oplossingen te ondersteunen die het tij kunnen keren en onze aarde uit de problemen kunnen helpen.

Een routekaart voor het klimaat

 • De allerbelangrijkste vraag voor beleggers is hoe we voor een duurzaam effect kunnen zorgen in de reële wereld. Naar mijn mening zijn er in dit opzicht drie prioriteiten.

  Ten eerste is het cruciaal dat we duurzaam beleggen opschalen. Alleen als duurzaam beleggen vaste voet aan de grond krijgt, wordt het een kracht die transformatie naar een meer duurzame en veerkrachtige maatschappij mogelijk maakt. 

  Ondanks het sterk groeiende aantal ESG - en impactfondsen op de markt, zijn we er nog lang niet. Want voor elk fonds dat duurzaamheid in de criteria integreert, zijn er talloze andere die dat niet doen. Hoewel beleggers steeds meer van hun vermogen in duurzame ondernemingen stoppen, gaat er ook nog steeds veel geld naar bedrijven die een negatieve invloed hebben op het milieu en de maatschappij. Dit is een grote uitdaging. Een die betekent dat we duurzaam beleggen niet moeten beschouwen als niche, maar daar volledig voor moeten gaan en het tot standaard verheffen in onze sector.

  Onze tweede prioriteit is innovatie. Als we duurzaam beleggen breed ingevoerd willen krijgen, moeten we innovatieve manieren bedenken om duurzaamheid in de verschillende beleggingscategorieën te integreren. Op dit moment ligt de nadruk op beursgenoteerde aandelen. Daarna volgen vastrentende waarden, met name credits, maar onderzoek toont aan dat de integratie van duurzaamheid in deze beleggingscategorie nog maar in de beginfase verkeert. 

 • Dat betekent dat hier voor duurzaam beleggen nog een wereld te winnen is. Als we erin slagen innovatieve manieren te ontwikkelen om duurzaamheid in de verschillende beleggingscategorieën te integreren, vooral in staatsobligaties, dan nemen de kansen op een positieve impact enorm toe.

  De derde prioriteit is impact. Hier is nog veel onbekend. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de impact van bedrijven op de maatschappij of het milieu meten? Zijn milieu, maatschappij en governance, in het kort ESG, een goede indicator voor impact of hebben we betere maatstaven nodig die zich meer richten op de goederen en diensten die bedrijven leveren in plaats van op hun bedrijfsvoering? En welke maatstaven kunnen we inzetten om te meten of bedrijven in de toekomst met succes hun impact kunnen vergroten?

  Deze vragen willen we beantwoorden via onderzoek en door nieuwe producten te creëren. Zo hebben we bijvoorbeeld een eigen Framework ontwikkeld voor de Sustainable Development Goals dat ons in staat stelt te beoordelen wat de impact is van bedrijven op elke afzonderlijke SDG. Op basis van dit framework ontwikkelen we strategieën die beleggen in bedrijven met een positieve impact. We hebben ook twee innovatieve vastrentende strategieën met een focus op klimaat gelanceerd die volledig voldoen aan de Europese benchmark voor beleggingen in het kader van het Akkoord van Parijs. Dit soort innovatieve benchmarks zijn nog niet overal in de markt beschikbaar en daarom ontwikkelden we die samen met een specialist op dit terrein.

  Uiteindelijk gaat duurzaam beleggen over impact en er is op dat gebied nog heel veel goed werk te verzetten.

Obstakels overwinnen om impact te creëren

 • De uitdagingen zijn complex. Maar dat betekent niet dat we ze moeten vermijden, integendeel. We moeten meer inzicht krijgen in de onderwerpen waarmee we te maken hebben en wat de gevolgen zijn. Er valt nog veel te doen als we willen begrijpen wat de invloed is van beleggingen op klimaatverandering en vooral het verlies van biodiversiteit, en omgekeerd.

  Daarin moeten we als sector ook samen optrekken. We lossen geen enkel duurzaamheidsprobleem op als we de handen niet ineen slaan. Een veilige en gezonde planeet is alleen mogelijk als duurzaam beleggen de standaard wordt in plaats van de uitzondering.

 • We moeten het gewoon doen. Zeker, het is complex en kost tijd. Maar we kunnen ons de luxe niet meer veroorloven om te wachten tot alle onbekende factoren bekend zijn en we grip hebben op het totale vraagstuk. Onze kennis is groot genoeg om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Nu.

Klimaatbeleggen is meer dan de allernieuwste trend

Lucian Peppelenbos (klimaatstrateeg) en Carola van Lamoen (hoofd Sustainable Investing) bekijken klimaatverandering en klimaatbeleggen vanuit alle hoeken. Luister naar de trailer of de volledige podcast van 25 minuten.

Geld naar duurzame ondernemingen dirigeren

Beleggers spelen een grote rol in het dirigeren van geld naar ondernemingen die een verschil maken in de strijd tegen klimaatverandering. Voor beursgenoteerde ondernemingen is vooral de dreiging van desinvesteren in combinatie met engagement heel effectief. De geplande EU Taxonomy geeft beleggers duidelijkheid over wat precies ecologisch duurzame activiteiten zijn en onder welke omstandigheden.
 • Vermogensbeheerders bepalen welke aandelen en obligaties terechtkomen in portefeuilles, en dus kunnen ze zich specifiek richten op ondernemingen die toewerken naar decarbonisatie. Dat wordt voornamelijk gedaan via negative screening (met name uitsluitingen) en positive screening, waarbij modellen worden ingezet om ondernemingen te vinden met een beter ESG-profiel.

  Ook wordt gebruikgemaakt van engagement om verandering af te dwingen bij ondernemingen. Twee engagementthema’s van Robeco voor 2021 zijn gericht op financiële instellingen die ondernemingen met een hogere uitstoot financieren en op ondernemingen die traag of terughoudend zijn met de overstap naar een CO2-arm bedrijfsmodel.

 • Ook wordt gebruikgemaakt van engagement om verandering af te dwingen bij ondernemingen. Twee engagementthema’s van Robeco voor 2021 zijn gericht op financiële instellingen die ondernemingen met een hogere uitstoot financieren en op ondernemingen die traag of terughoudend zijn met de overstap naar een CO2-arm bedrijfsmodel. Ondertussen worden tal van nieuwe strategieën gelanceerd die beleggen in ondernemingen die een directe bijdrage leveren aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Zo heeft Robeco in december 2020 twee vastrentende klimaatstrategieën gelanceerd, met benchmarks die zijn afgestemd op het Akkoord van Parijs – een primeur!

  Andere klimaatgerelateerde beleggingsproducten zijn onder meer gericht op technologie voor CO2-opvang, de circulaire economie en herbebossing. Daarnaast zijn er ook vormen van impactbeleggen die zich richten op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN – met name SDG 13: Klimaatactie – of op groene obligaties. Moeten we er dan niet gewoon voor zorgen dat al het geld terechtkomt bij dit soort strategieën?

Out of the box denken

 • Het antwoord is nee, want beleggers moeten ook out of the box denken. Het is niet genoeg om alleen de slechte ondernemingen te vermijden en groenere effecten te kopen, zegt klimaatspecialist Lucian Peppelenbos. “Het ironische is dat we op dit moment fossiele brandstoffen nodig hebben om ze uit te bannen”, zegt hij. “Neem bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie, die voorziet in een dagelijkse behoefte. Deze sector behoort tot de kern van het probleem, maar is tegelijkertijd onderdeel van de oplossing. Olie en gas zijn tot 2050 nodig voor transport en het verwarmen van gebouwen, zij het ieder jaar iets minder. En we hebben nog steeds fossiele brandstoffen en chemicaliën nodig om windmolenparken te bouwen.”

 • “Grote oliemaatschappijen moeten zich omvormen tot producenten van hernieuwbare energie. En wij moeten ze daarbij helpen. We komen er niet door simpelweg niet meer te beleggen in dit soort ondernemingen en alleen nog maar te beleggen in hernieuwbare energie. Zo weten we bijvoorbeeld van een onderneming dat die een grote CO2-voetafdruk heeft vanwege zijn mijnen, maar dat die tegelijkertijd de grootste capaciteit voor het opwekken van hernieuwbare energie heeft in Europa. We willen daar dus wel in belegd zijn om bij te dragen aan de transitie en om exposure te hebben naar hernieuwbare energie. Dat is het evenwicht dat we moeten zien te vinden.”

 • Belonen en straffen

  Belegbare olie- en gasmaatschappijen hebben nog steeds geld van aandeelhouders nodig om te overleven. En dat is precies waar beleggers hun macht kunnen uitoefenen. “De dreiging van uitsluiting of desinvestering is vooral effectief in combinatie met engagement”, zegt Peppelenbos. 

  “Ik ga al de nodige jaren in gesprek met oliemaatschappijen, en die voelen het als een reële dreiging dat grote beleggers weglopen. Daar zijn ze echt bang voor. De bereidheid om te luisteren naar wat wij willen is dan ook groot, omdat ze weten dat wij ook onder druk staan. We zagen dit bijvoorbeeld gebeuren met Shell. Daarom denk ik dat dit goed werkt.”

 • Niet alles is belegbaar

  Helaas valt niet alles binnen het bereik van beleggers. “We kunnen alleen beleggen in beursgenoteerde effecten, terwijl het grootste deel van de wereldwijde kolenreserves in het bezit is van regeringen. Dreigen met uitsluiting heeft dan geen zin”, zegt Peppelenbos. “Bij Robeco kopen we ook geen reële activa, zoals windmolenparken, die een essentieel onderdeel zijn van de oplossing. Waar we wel in kunnen beleggen, zijn de ondernemingen die de technologie voor deze windmolenparken en andere hernieuwbare bronnen ontwikkelen.”

  “We hebben een duidelijke verantwoordelijkheid om in al deze gebieden beleggingskansen te bieden, terwijl we in ons achterhoofd houden dat we niet simpelweg alle producenten en gebruikers van fossiele brandstoffen van de ene op de andere dag kunnen dumpen.” 

EU Taxonomy kan helpen

 • Wat zeker zal helpen om geld naar duurzamere ondernemingen te dirigeren, is de nieuwe EU Taxonomy. Die stelt voor het eerst een gemeenschappelijk classificatiesysteem in voor ‘groene’ en ‘duurzame’ economische activiteiten volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. 

  Volgens de Taxonomy moeten ecologisch duurzame activiteiten een aanzienlijke bijdrage leveren aan een of meerdere van de volgende zes milieudoelen: het tegengaan van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, duurzaam gebruik en bescherming van water en maritieme hulpbronnen, de transitie naar een circulaire economie, voorkomen en beheersen van verontreiniging, en bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen. 

 • Tot nu toe zijn alleen de activiteiten die bijdragen aan de eerste twee milieudoelen – tegengaan van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering – gedefinieerd. In januari 2022 moet voor het eerst gerapporteerd worden over deze doelen. Eind 2021 worden de technische criteria bekendgemaakt voor activiteiten die een aanzienlijke bijdrage leveren aan de overige vier criteria. En vanaf medio 2023 moet ook daarover gerapporteerd worden.

Videoreeks: maak kennis met onze specialisten in klimaatbeleggen

Onze zes engagementthema’s over klimaatverandering

Robeco gelooft al geruime tijd dat engagement met ondernemingen een goed middel is om positieve verandering af te dwingen. Dat is terug te zien in zes engagementprogramma’s die direct verband houden met de strijd tegen klimaatverandering. Daarbij komt de focus steeds meer te liggen op decarbonisatie. Ieder jaar stelt ons Active Ownership-team vier of vijf nieuwe thema’s vast, die aan de orde komen in de engagement met ondernemingen. Aangezien zo’n thema standaard drie jaar loopt, zijn de thema’s die zijn gekozen in 2018 nog steeds actief. We lopen ze hierna langs:

1. Financiering van de transitie

Toezichthouders kijken steeds meer naar de financiering van klimaatverandering en hoe de financiële sector de transitie naar een CO2-arme toekomst kan ondersteunen in plaats van ondermijnen. Een voorbeeld hiervan is ervoor zorgen dat banken hun beleid voor kredietverstrekking afstemmen op de doelen voor CO2-reductie die regeringen stellen om te voldoen aan het Akkoord van Parijs. 

“We weten dat veel banken nog steeds geld lenen aan ondernemingen met een hoge uitstoot zonder de toezegging dat ze gaan overstappen op een CO2-arm bedrijfsmodel”, zegt Peter van der Werf, senior engagementspecialist in het Active Ownership-team.

“Op deze manier stemmen ze hun leenactiviteiten niet af op de toezeggingen uit het Akkoord van Parijs. We verwachten dat de financiële sector veel meer inzicht krijgt in de klimaatrisico’s en -kansen waar ze steeds meer mee te maken krijgen.”

Actief aandeelhouderschap is een belangrijk onderdeel van duurzaam beleggen en zit al tientallen jaren in het DNA van Robeco
Lees meer

2. Pijlen gericht op ondernemingen met een hoge uitstoot

Aan de andere kant van de medaille richten we ons op de ondernemingen die zelf een hoge uitstoot hebben. In dit engagementprogramma gaan we in dialoog met ondernemingen die achterlopen in de transitie. “In het verleden zijn we met veel ondernemingen in gesprek gegaan over de noodzaak over te stappen op een CO2-arm bedrijfsmodel, maar sommige boeken nog steeds te weinig voortgang in dat proces”, zegt Van der Werf.

“Daarom wilden we voor dit programma een tandje bijschakelen en ons richten op de ondernemingen die het meest achterlopen. Dat zijn de ondernemingen die meer dan een zetje in de rug nodig hebben: ze moeten echt fundamentele veranderingen doorvoeren voor de transitie naar een CO2-arm bedrijfsmodel.”

3. Strijd tegen verlies van biodiversiteit

In 2020 zijn we gestart met een thema over het tegengaan van verlies van biodiversiteit, dat in september van dat jaar een flinke impuls kreeg toen Robeco een van de 26 financiële instellingen was die de Finance for Biodiversity Pledge ondertekende. “Beleggers zijn vooral blootgesteld aan verlies van biodiversiteit door verandering in landgebruik, die het gevolg is van ontbossing om land vrij te maken voor landbouw”, zegt Van der Werf.

“Wij willen dat ondernemingen die zich bezighouden met de productie van soja, cacao, palmolie of voedingsmiddelen, beoordelen wat de impact van hun activiteiten en/of toeleveringsketen is op de biodiversiteit. Daarnaast willen we dat ze plannen ontwikkelen om de netto-ontbossing terug te brengen naar nul in 2023.”

4. Netto CO2-uitstoot van nul

Een tweede thema voor 2020 was gericht op de dringende noodzaak om de netto-uitstoot van CO2 voor 2050 terug te brengen naar nul. Dit werd later dat jaar gevolgd door de toezegging van Robeco om de netto-uitstoot van het hele beheerde vermogen voor 2050 terug te brengen naar nul. 

“Aangezien de klimaatverandering een grote bedreiging is voor beleggingen, moeten beleggers hun portefeuilles afstemmen op de doelen van het Akkoord van Parijs”, zegt Van der Werf. “Belangrijke industrieën moeten gedecarboniseerd worden. Zo is de energiesector verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot. En ook de staalindustrie en de cementindustrie stoten veel uit.”

Podcast
Podcast
Waarom we stewardship serieus nemen (en wat het oplevert)

5. Ontbossing op palmolieplantages

In 2019 is een engagementprogramma gestart om de uitdagingen in de palmoliesector aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan de ontbossing, die bijdraagt aan de klimaatverandering door belangrijke koolstofputten weg te halen en biodiversiteit te vernietigen. “We zijn in het verleden ook al in dialoog geweest met palmoliebedrijven, maar wilden nu een tandje bijschakelen en ervoor zorgen dat deze bedrijven op een duurzame manier palmolie produceren”, zegt Van der Werf. 

“We richten ons op producenten en handelaren in Maleisië en Indonesië en proberen hun activiteiten af te stemmen op de normen van de Roundtable for Sustainable Palm Oil.”

6. Samenwerking op het gebied van klimaatverandering

Onze wereldwijde focus op gezamenlijke engagement in de strijd tegen klimaatverandering begon in 2018, toen we ons aansloten bij andere leden van het Climate Action 100+-initiatief om de pijlen te richten op de ondernemingen met de hoogste uitstoot van broeikasgassen. Mede onder aanvoering van Robeco werd in december 2018 een doorbraak gerealiseerd toen Shell toezegde kortetermijndoelen op te stellen voor het decarboniseren van zijn belangrijkste olie- en gasactiviteiten en voor het eerst de beloning van de bestuursleden te koppelen aan deze doelstellingen.

“Dit bewijst dat een actieve dialoog met de ondernemingen waarin we beleggen een krachtig mechanisme is dat het verschil kan maken in het bewerkstelligen van de veranderingen die noodzakelijk zijn om de grote problemen aan te pakken, zoals klimaatverandering”, zegt Van der Werf. “De succesvolle engagement met Shell laat zien hoe goed deze benadering kan werken.”

Lees onze nieuwste klimaatpublicaties!

logo-climate-series.pngBent u geïnteresseerd in het verhaal achter de verschillende klimaatrisico’s en -kansen? Mis dan niet onze nieuwe serie artikelen, researchpapers, filmpjes en webinars over dit belangrijke onderwerp.

Dit rapport is niet beschikbaar voor gebruikers uit landen waar het aanbieden van buitenlandse financiële diensten niet is toegestaan, zoals ingezetenen en inwoners van de VS. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Alle verzoeken worden gecontroleerd. *Verplichte velden

Uitsluiten – ons laatste middel

Robeco sluit al heel lang ondernemingen uit waarvan de producten of het gedrag niet voldoen aan aanvaardbare normen. In 2020 is een nieuw beleid ingevoerd dat nog veel verder gaat: in alle portefeuilles worden fossiele brandstoffen uitgesloten op basis van een bepaalde drempel.
 • Robeco heeft drie soorten portefeuilles. In al onze standaard strategieën, het grootste deel van onze ICBE-strategieën, integreren we ESG-factoren. Deze benadering noemen we Sustainability Inside. Daarnaast hebben we ook specifieke duurzaamheidsstrategieën (Sustainability Focused). Die gaan een stap verder, met specifieke ESG-doelen zoals het realiseren van een kleinere CO2-voetafdruk dan de benchmark. En tot slot hebben we impactstrategieën (onder het merk RobecoSAM), die zelfs nog een stap verder gaan. Die zijn gericht op een specifiek thema waarbij echt een verschil kan worden gemaakt in de praktijk, bijvoorbeeld via de SDG’s.

 • Voorheen hielden de ondernemingen die werden uitgesloten van deze portefeuilles zich bijvoorbeeld bezig met de productie van controversiële wapens, zoals clusterbommen, of tabak. Of ze waren betrokken bij corruptie of andere onethische zaken. De klimaatverandering werd over het algemeen niet gezien als een onderwerp om ondernemingen uit te sluiten. Fossiele brandstoffen werden vaak gezien als een noodzakelijk element in de huidige economie, zolang de transitie naar schonere energiebronnen nog gaande is.

Een breder blikveld

 • Maar op basis van het beleid dat in september 2020 werd aangekondigd, worden ondernemingen die 25% of meer van hun inkomsten uit steenkool of teerzanden halen, of 10% van hun inkomsten uit boringen in het Noordpoolgebied, ook uitgesloten van de standaard portefeuilles. Daarmee is het uitsluitingsbeleid voor steenkool flink uitgebreid, want eerder gold dat beleid alleen voor de specifieke duurzaamheids- en impactstrategieën. 

  Voor het eerst werden ook ondernemingen uitgesloten die actief betrokken zijn bij teerzanden en boringen in het Noordpoolgebied. Daarmee kwamen in één klap 242 producenten van fossiele brandstoffen in de sectoren energie, mijnbouw en nutsbedrijven op de uitsluitingslijst te staan. 

 • Voor de duurzaamheids- en impactportefeuilles zijn de drempels strenger: ondernemingen mogen slechts 10% van hun inkomsten uit steenkool of teerzanden halen en 5% van hun inkomsten uit boringen in het Noordpoolgebied. Door deze uitbreiding geldt het uitsluitingsbeleid nu voor alle ICBE-strategieën van Robeco.

  “We gaan het liefst in gesprek met ondernemingen, maar in onze ogen is het erg moeilijk om grote veranderingen af te dwingen bij ondernemingen die zich nog sterk richten op steenkool of teerzanden”, zegt Carola van Lamoen, hoofd Sustainable Investing bij Robeco. “Daarom kunnen we onze pijlen beter richten op de ondernemingen en sectoren waarvan we het idee hebben dat onze engagements effectief zijn.”

Bezoek ook eens de andere pagina’s van ons platform over klimaatbeleggen.
 • Noodzaak

  Noodzaak

  Het is echt noodzakelijk dat we nu in actie komen. We moeten veranderen.
  Lees meer
 • Uitdaging

  Uitdaging

  Heb je het over decarbonisatie, dan heb je het over data.
  Lees meer
 • Kansen

  Kansen

  De klimaatverandering levert duidelijke winnaars en duidelijke verliezers op.
  Lees meer
 • Oplossingen

  Oplossingen

  Denk niet in problemen, maar in oplossingen.
  Lees meer

Het goede voorbeeld – streven naar een netto-uitstoot van nul

Bij Robeco geven we graag zelf het goede voorbeeld. Daarom hebben we in december 2020 de toezegging gedaan dat we streven naar een netto-uitstoot van nul in 2050 voor ons hele beheerde vermogen. In deze Q&A leggen we uit waarom we deze toezegging hebben gedaan.

Wat heeft Robeco precies toegezegd?
Het doel uit het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 °C aan het eind van deze eeuw halen we alleen als de wereld in 2050 CO2-neutraal is. Sinds dit akkoord hebben naast de Europese Unie ook veel landen toegezegd hun netto CO2-uitstoot vóór deze deadline terug te brengen naar nul. We vonden dat wij, als een leider in duurzaam beleggen, de fundamentele plicht hadden hetzelfde te doen.

Begrippenlijst
Begrippenlijst
Uitleg over alle termen die belangrijk zijn voor duurzaam beleggen
Lees meer

Wat betekent dit in de praktijk?
Het complete beheerde vermogen van Robeco moet CO2-neutraal worden, wat betekent dat alle ondernemingen waarvan we aandelen of obligaties bezitten dat in 2050 ook moeten zijn. Daarom moeten ze hun uitstoot van broeikasgassen terugdringen en zich bezig gaan houden met CO2-compensatie. Om dat te bereiken moeten ze hun economische modellen flink omgooien, en bijvoorbeeld meegaan in de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie.

Moeten jullie dan niet gewoon de ondernemingen verkopen die dit niet doen?
Het is niet gewoon een kwestie van onze portefeuilles decarboniseren door de ondernemingen met een hoge uitstoot eruit te gooien. Daarmee lossen we het onderliggende probleem niet op. We moeten juist de handen ineenslaan met de CO2-intensieve ondernemingen, onder meer via engagement, om ze te helpen hun bedrijfsmodellen meer te richten op CO2-armere oplossingen.

Hoe gaat Robeco dit bereiken?
Al onze beleggingsteams gaan een routekaart gebruiken om uit te stippelen hoe we al onze miljarden euro’s aan beleggingen geleidelijk kunnen decarboniseren. De doelen in deze routekaart hebben onder meer betrekking op de reductie van uitstoot in portefeuilles. Daarbij gebruiken we datamodellen die kunnen berekenen hoeveel broeikasgassen een onderneming uitstoot.

Lees onze nieuwste klimaatpublicaties
Mis niets

Doen we dit alleen of samen met anderen?
Wij hebben zelf dit besluit genomen, omdat het iets is wat we sowieso moeten doen. Maar we zijn altijd al overtuigd geweest van de kracht van samenwerking om een breder doel te realiseren. Daarom maken we deel uit van het internationale Net Zero Asset Managers Commitment-initiatief. Dit initiatief is gelanceerd door de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), waar Robeco lid van is.

Hebben jullie hiervoor nog nieuwe producten ontwikkeld?
In december 2020 lanceerden wij als eerste vermogensbeheerder ter wereld twee vastrentende klimaatstrategieën, die zich richten op ondernemingen die een directe bijdrage leveren aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast hebben we ook producten die zijn gericht op de Sustainable Development Goals, zoals SDG 13: Klimaatactie. En we beleggen ook in oplossingen zoals groene obligaties, slimme energie en de circulaire economie.

Welke stappen zijn tot dusver gezet?
Wij zien fossiele brandstoffen als ‘laaghangend fruit’, in de zin dat die een duidelijk probleem zijn om een standpunt over in te nemen. In september 2020 hebben we ons uitsluitingsbeleid voor fossiele brandstoffen uitgebreid naar al onze ICBE-fondsen (naast de specifieke duurzaamheids- en impactfondsen), op basis van bepaalde drempels. We combineren dit met een intensieve engagement met niet alleen de ondernemingen met een hoge uitstoot, maar ook met de financiële instellingen die deze ondernemingen financieren.

Heeft Robeco zijn middelen hiervoor uitgebreid?
Ja. We wilden meer expertise op dit vlak in huis halen. Daarom hebben we in 2020 een klimaatstrateeg en een klimaatwetenschapper in dienst genomen die zich uitsluitend bezighouden met dit project. Ze werken in ons nieuwe SI Center of Expertise, dat we ook in 2020 hebben opgericht, deels om onze inspanningen op het gebied van klimaatgerelateerde beleggingskwesties te vergroten. Ze adviseren beleggingsteams in de gehele organisatie.

Deelt Robeco al zijn bevindingen?
Ja. We zijn er sterk van overtuigd dat volledige transparantie een belangrijk onderdeel is van duurzaam beleggen. Daarom publiceren we ons gehele duurzaamheidsbeleid op onze website, met onder meer een beleid tegen klimaatverandering dat in september 2020 is vernieuwd. Daarnaast komen we regelmatig met een update over hoe duurzaamheid zich vertaalt naar de performance van strategieën en rapporteren we ieder kwartaal over onze engagementactiviteiten.

‘Landen, ondernemingen en beleggers moeten in actie komen.’

Carola van Lamoen – hoofd Sustainable Investing

2021 Edelman Trust Barometer: winnaars en verliezers

De Covid-19-pandemie heeft het belang van goed leiderschap benadrukt – of, anders gezegd, hoe het gebrek daaraan duur kan uitpakken in een crisis.

Bedrijfsleven nu gezien als het enige instituut dat zowel competent als ethisch is
(competentiescore, ethische nettoscore)

edelman-trust-barometer.jpg

Bron: 2021 Edelman Trust Barometer. De ethische scores zijn een gemiddelde van de nettoscore op basis van INS_PER_DIM/1-4. Vraag gesteld aan de helft van de sample. De competentiescore is een nettoscore op basis van TRU_3D_INS/1. Afhankelijk van of de vraag is gesteld aan de hele sample of de helft van de sample. Algemene populatie, gemiddelde over 24 markten. Geen data verzameld in China, Rusland en Thailand.

 • De mate van succes, of het uitblijven daarvan, in de strijd tegen het virus heeft over de hele wereld het vertrouwen van het publiek in de overheid geschaad, zoals te zien is in de 2021 Edelman Trust Barometer. Die barometer laat ook zien dat de ondervraagden de overheid nog steeds zien als het minst competente en ethische instituut. Sterker nog, het bedrijfsleven wordt gezien als het enige instituut dat zowel competent als ethisch is.

  De ondervraagden in ons wereldwijde klantonderzoek zeiden dat regeringen de grootste rol moeten spelen in het terugdringen van de CO2-uitstoot, gevolgd door het bedrijfsleven.

 • Er mag dan wel een gebrek aan consensus zijn over welk instituut de leidende rol op zich moet nemen, de toenemende noodzaak om de onderliggende realiteit van klimaatverandering aan te pakken is glashelder. 

  In dat opzicht moeten alle pijlers van onze samenleving bijdragen aan de transitie naar een duurzamere wereld. Verandering moet niet alleen worden gedreven door regelgeving, maar ook door proactief handelen van andere instituten. Dichter bij huis ligt de verantwoordelijkheid ook bij de vermogensbeheersector en de ondernemingen waarin wij beleggen en waarmee wij in dialoog gaan. 

Wat moeten beleggers doen? De route naar beleggen volgens de doelen van Parijs

We zijn onderweg naar nul. We vertellen wat de belangrijkste componenten zijn van beleggen volgens de doelen van Parijs en wat we hebben geleerd van het proces waarin we onze eigen route naar netto-nul hebben uitgestippeld.

 • In het bedrijfsleven en de samenleving worden toezeggingen gedaan om te helpen de doelstellingen van het Akkoord van Parijste realiseren. Deskundigen ramen dat landen met een netto-nuldoelstelling goed zijn voor maar liefst 61% van de wereldwijde uitstoot en 68% van het mondiale bbp.1 Op de korte termijn is er echter een groot gat tussen ambitie en realiteit. Hoewel we volgens wetenschappers de wereldwijde uitstoot in 2030 moeten hebben gehalveerd, leidt het door de nationale regeringen voorgenomen beleid volgens de Verenigde Naties slechts tot een daling van 0,5%.2 Dit betekent dat de ambitie honderdmaal zo groot is als de werkelijkheid.

 • Krachtig ingrijpen is dus vroeg of laat onvermijdelijk. Toonaangevende beleggers bereiden zich voor op een CO2-arme toekomst door hun portefeuille af te stemmen op de doelen van het Akkoord van Parijs. Volgens de Global Climate Survey 2021 van Robeco3 staat klimaatverandering de komende twee jaar centraal in de beleggingsstrategie van bijna 90% van de wereldwijde beleggers, terwijl meer dan 50% toezegt de beleggingen af te stemmen op de ambitie van een netto nul-economie in 2050.

  1Bron: https://ca1-eci.edcdn.com/reports/ECIU-Oxford_Taking_Stock.pdf?mtime=20210323005817&focal=none
  2Bron: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_02E.pdf
  3Download op: https://www.robeco.com/en/sustainability/climate-investing/

 • Bedrijven hebben al sinds 2015 toegang tot wetenschappelijke bronnen die dienen als standaard om hun bedrijfsstrategie af te stemmen op de doelen van Parijs. Tot voor kort waren dergelijke standaarden voor beleggers nog niet beschikbaar. De afwezigheid van een sectorbrede methodiek heeft de beleggingswereld er echter niet van weerhouden om in actie te komen en beleggers proberen inmiddels steeds vaker en op verschillende manieren om klimaatverandering tegen te gaan.

 • Voorbeelden zijn het stimuleren van verkleining van de ecologische voetafdruk, uitsluiting van fossiele brandstoffen, een actieve dialoog met bedrijven in sectoren met veel uitstoot, invoering van cijfers en modellen voor het meten van klimaatverandering en beleggen in groene obligaties en andere klimaatvriendelijke oplossingen. Met de recente introductie van vier kaders voor beleggen volgens Parijs, gepubliceerd via diverse campagnes, kunnen deze tools en maatregelen nu consistent worden geïntegreerd en ingezet voor optimale aansluiting bij de doelen van Parijs.

Nieuwe acties voor beleggers om klimaat in hun portefeuille te integreren

 • We hebben de belangrijkste componenten op een rij gezet voor het beleggen conform de doelen van Parijs, op basis van richtlijnen van het Net Zero Investment Framework van het Paris Aligned Investment Initiative, het Target-Setting Protocol van het Net Zero Asset Owner Initiative, de richtlijnen van de financiële sector uit het Science-Based Targets initiatief en de Benchmarks Regulation van de EU.

 • We delen ook de inzichten en ervaringen die Robeco heeft verworven tijdens de ontwikkeling van onze eigen route naar netto-nul met tussentijdse doelen voor 2025 en 2030. Wij menen dat de integratie van klimaatverandering en andere duurzaamheidsfactoren in het beleggingsproces leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen en een gezonder risicogecorrigeerd rendement op de lange termijn.

 • De toekomst mag dan wel CO2-arm zijn, de kosten en risico's van de transitie naar dat doel zijn nog niet voldoende duidelijk en ingeprijsd door de markt. Daarom zijn we ervan overtuigd dat het vanuit het oogpunt van portefeuille- en risicobeheer goed is vooraan te staan in de energietransitie. We stellen een aantal casestudies ter beschikking met concrete oplossingen voor beleggen conform de doelen van Parijs. Tot deze oplossingen behoren de klimaatstrategieën die we hebben ontwikkeld conform de Benchmarks Regulation van de EU.

 • Verder bespreken we ons onderzoek dat de voordelen aantoont van het opnemen van informatie over CO2-beta's als toekomstgericht beleggingscriterium, om de vertekeningen te corrigeren die inherent zijn aan traditionele CO2-gegevens. Ook laten we zien hoe onze engagement over klimaat met CO2-intensieve bedrijven in de sectoren nutsbedrijven, automotive en olie & gas kan dienen als een praktische oplossing.

  Download de paper
Bezoek ook eens de andere pagina’s van ons platform over klimaatbeleggen.
 • Noodzaak

  Noodzaak

  Het is echt noodzakelijk dat we nu in actie komen. We moeten veranderen.
  Lees meer
 • Uitdaging

  Uitdaging

  Heb je het over decarbonisatie, dan heb je het over data.
  Lees meer
 • Kansen

  Kansen

  De klimaatverandering levert duidelijke winnaars en duidelijke verliezers op.
  Lees meer
 • Oplossingen

  Oplossingen

  Denk niet in problemen, maar in oplossingen.
  Lees meer
Share this page