30-03-2022 · Visie

Op zoek naar koopjes met pricing power

Het is haast niet te doen om in de huidige omgeving zekere voorspellingen te doen. Toch blijven we aan het begin van het tweede kwartaal van het jaar positief over de vooruitzichten voor aandelen uit ontwikkelde markten, ondanks de turbulentie op geopolitiek vlak die we afgelopen kwartaal voor de kiezen kregen. Daarnaast blijven we voorlopig neutraal over aandelen uit opkomende markten, al denken we wel dat die later dit jaar een outperformance kunnen realiseren.

  Auteurs

 • Arnout van Rijn - Portfolio Manager

  Arnout van Rijn

  Portfolio Manager

 • Audrey Kaplan - Lead Portfolio Manager

  Audrey Kaplan

  Lead Portfolio Manager

 • Michiel Plakman - Lead Portfolio Manager

  Michiel Plakman

  Lead Portfolio Manager

Iedereen is geschokt door de verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne van de afgelopen weken. Beleggers voelen de impact hiervan vooral door hogere inkoopkosten in het algemeen en stijgende grondstoffenprijzen in het bijzonder. De grote vraag is welke impact een hogere inflatie en een hogere rente samen hebben op de economische groei en de winstgevendheid van bedrijven.

Er is nog heel veel onzekerheid en dus zoeken beleggers mogelijk hun heil in de veiligheid van de obligatiemarkten, al blijft het nominale rendement van obligaties zeer laag. Aandelenbeleggers moeten selectiever zijn, maar we zijn zeker niet pessimistisch over de vooruitzichten voor aandelen. Deze beleggingscategorie blijft namelijk aantrekkelijk, omdat die wordt ondersteund door reële activa, die doorgaans tot op zekere hoogte meebewegen met de inflatie. Bovendien kunnen bedrijven hun prijzen aanpassen als ze last krijgen van de inflatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat pricing power een belangrijk thema is om in de gaten te houden in het tweede kwartaal, en dat waardeaandelen hun outperformance ten opzichte van hun groeitegenhangers kunnen voortzetten. Ondertussen lijkt de Amerikaanse markt aantrekkelijker dan de Europese, omdat die minder last heeft van de stijgende energieprijzen.

Download de publicatie