14-05-2021 · Visie

Oplossingen: een wereldwijd probleem vraagt om een veelzijdige aanpak

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en vraagt om diepgaande en ingrijpende oplossingen met een onmiddellijk en langdurig effect. Wij erkennen niet alleen de noodzaak om portefeuilles te decarboniseren, maar ook het belang om de vele duurzaamheidsuitdagingen voor de lange termijn aan te pakken die de natuurlijke hulpbronnen uitputten en indirect bijdragen aan de opwarming van de aarde. Gezien de omvang van de crisis hanteert Robeco een veelzijdige aanpak op het gebied van klimaatverandering. We bieden klanten een compleet pakket aan beleggingsoplossingen, uiteenlopend van obligatiestrategieën tot thematische en kwantitatieve aandelenstrategieën.

De Climate Global Fixed Income-strategieën van Robeco zijn direct gericht op klimaatimpact en zijn de nieuwste innovatie binnen ons duurzame beleggingsaanbod.

Ze combineren Robeco’s kenmerkende focus op onderzoek en duurzaamheid met hoge normen. Zo ontwikkelen we leidende beleggingsstrategieën die de weg vrijmaken naar een CO2-arme economie. De Climate Global Bonds-strategie en de Climate Global Credits-strategie beleggen wereldwijd in vastrentende effecten met het streven de wereldwijde temperatuur op het niveau te houden dat is afgesproken in het Akkoord van Parijs.

Om dit te bereiken verlagen de strategieën de CO2-uitstoot fors, door te beleggen in regeringen, sectoren en ondernemingen die zich inspannen om hun jaarlijkse CO2-intensiteit aanzienlijk te verlagen. De twee strategieën worden beheerd ten opzichte van indices die strikt zijn afgestemd op het Akkoord van Parijs. Ze beleggen niet in producenten van fossiele brandstoffen.

De hulpbronnen van de aarde beschermen

Alleen het beperken van de CO2-uitstoot is niet voldoende. Beleggingen moeten hun pijlen ook richten op processen die veel afval produceren en op onduurzame praktijken die het vermogen van de aarde aantasten om zich te regenereren. En ze moeten de effecten van de klimaatverandering aanpakken.

De duurzame, thematische aandelenstrategieën van Robeco pakken uitdagingen in de echte wereld aan die zich uitspreiden over verschillende economische sectoren en waardeketens van allerlei industrieën. Denk onder meer aan een schone watervoorziening, het beperken van vervuiling en afval, efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en het decarboniseren van de CO2-intensieve transportsector.

Duurzame, thematische strategieën verschaffen beleggers exposure naar ondernemingen met een positieve impact op het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Zo zorgen de oplossingen Circular Economy en Smart Materials solutions ervoor dat de wereld niet verdrinkt in zijn eigen afval. Deze strategieën beleggen in de technologieën die inefficiënties en afval in de toeleveringsketen verminderen en hulpbronnen overlaten voor toekomstige generaties. Daarnaast voeden slimme landbouw- en wateroplossingen de almaar groeiende wereldbevolking op een duurzame manier. Deze strategieën beleggen in ondernemingen die gebruikmaken van technologische ontwikkelingen om uitputting van de watervoorraad tegen te gaan en van geavanceerde landbouwtechnieken voor beter bodem- en gewasbeheer.

Tot slot loodsen de Smart Energy- en Smart Mobility-oplossingen de sectoren energie en transport naar een netto-uitstoot van nul. De strategieën beleggen in de waardeketen van schone energie en transport, waarmee ze beleggers gespreide exposure bieden naar de megatrends decarbonisatie en duurzame mobiliteit.

Bezoek ook eens de andere pagina’s van ons platform over klimaatbeleggen

Een stap verder – kwantitatieve aandelen en actieve engagement

Naast de klimaatgerichte obligatiestrategieën en duurzame thematische aandelenstrategieën zet Robeco ook zijn jarenlange ervaring in kwantitatief beleggen in om de klimaatverandering tegen te gaan. De duurzame kwantitatieve strategieën van Robeco streven al strikte doelen na voor hun CO2-voetafdruk, en dus is het aanscherpen van de CO2-restricties en uitsluitingscriteria om te voldoen aan de doelen uit het Akkoord van Parijs een logische volgende stap. Het kwantitatieve team werkt hard om ervoor te zorgen dat de Robeco Global Sustainable Conservative Equity-strategie de eerste kwantitatieve aandelenstrategie wordt die volledig is afgestemd op het Akkoord van Parijs.

Onder al onze beleggingsbenaderingen ligt een sterke focus op engagement en stemmen. Het Active Ownership-team gaat actief in dialoog met ondernemingen uit verschillende beleggingsportefeuilles om de uitstoot terug te dringen en de duurzaamheid in de reële economie te verbeteren. Zo maken we echt een verschil in de wereld.