Robeco Foundation

Aanvraagcriteria en procedure

Basisscholen en middelbare scholen in de stad Rotterdam kunnen een donatie aanvragen die aan de volgende criteria voldoet:

1419250037-4000px-min.jpg

Criteria

 • Het project of de activiteit moet bijdragen aan de digitale vaardigheden om kinderen gelijke kansen te bieden hun talent te ontwikkelen.

 • De maximale donatie per school is EUR 50.000.

 • Scholen kunnen maar één keer per jaar een donatie aanvragen.

 • Het is niet mogelijk om als collectief voor meerdere scholen een aanvraag te doen

 • De donatie moet direct ten goede komen aan de leerlingen en kan niet worden gebruikt voor personeel, FTE's of infrastructuur.


Een aanvraag voor een donatie moet de volgende informatie bevatten:

 • Het bestuur van de school

 • Maakt de school deel uit van een grotere schoolgemeenschap? Zo ja, wat is de naam van de overkoepelende organisatie?

 • Het voorgestelde project in detail. Dit omvat een implementatieplan dat specificeert welke externe organisaties betrokken zijn, leveranciers die zullen worden gebruikt, verzekering in geval van hardware, de rol van leraren en IT coördinator in de implementatie

 • De impact die met de donatie wordt verwacht; hoe draagt het project bij aan gelijke kansen voor kinderen uit een achterstandssituatie?

 • Waarom een donatie van Robeco nodig is; uitleg over de achtergrond van studenten, subsidies of andere beschikbare financiering.

 • Het projectbudget, inclusief een overzicht van de bijdragen die door de school zelf worden gedaan en/of externe financiering

Rapportage

Scholen die een donatie ontvangen, dienen ons een rapport te sturen (volgens het vierogenprincipe) over de resultaten van het project (binnen 6 maanden na ontvangst van het bedrag en na een jaar (indien van toepassing)). De indiening van de projectrapportage wordt gemonitord en de rapporten worden inhoudelijk beoordeeld door Robeco. Terugvordering van de donatie kan worden gebruikt als laatste redmiddel als een school niet voldoet aan de criteria.

Aanvraagformulier

Aanvragen voor donaties kunnen uitsluitend gedaan worden met het formulier hieronder. Volledig ingevulde formulieren dienen verstuurd te worden naar robecofoundation@robeco.nl, eventueel vergezeld van ondersteunende documentatie als projectplannen, begroting, etc. Beoordeling van een aanvraag is ter volledige discretie van het bestuur en geeft geen garantie op toewijzing daarvan. Door het indienen van een verzoek gaat u akkoord met deze voorwaarden. We nemen binnen vier weken na ontvangst van het formulier contact met u op.

Aanvraagformulier