13-05-2020 · Visie

De invloed van Covid-19 op trends: rem of versnelling?

Wereldwijd zijn ongekende beleidsmaatregelen genomen tegen de Covid-19-uitbraak, maar wat betreft de sociaal-economische gevolgen daarvan begeven we ons op onbekend terrein. Dit stelt beleggers voor enorme uitdagingen. De kortetermijneffecten zijn al wel zichtbaar, maar de vraag is of die ook doorwerken op de middellange tot lange termijn.

    Auteurs

  • Steef Bergakker

    Portfolio Manager

Het Trends Investing-team van Robeco richt zich op drie megatrends voor de toekomst: transformerende technologie, sociaal-demografische veranderingen en verduurzaming. Deze trends hebben allemaal drie subtrends, uiteenlopend van de koopkracht van een groeiende middenklasse in opkomende markten tot strengere regelgeving over de hele wereld. Deze vloeien voort uit de technologische, demografische en beleidsveranderingen die de wereld vormgeven sinds het begin van het internettijdperk, de opkomst van opkomende markten en het besef dat de opwarming van de aarde een fundamentele bedreiging is voor de mensheid.

De coronacrisis zou geen negatief effect moeten hebben op langetermijntrends, omdat een trend in beginsel niet gevoelig is voor schokken op de korte termijn, zoals epidemieën of natuurrampen. Toch zorgen de omvang en de hevigheid van de crisis die de Covid-19-pandemie heeft veroorzaakt uiteraard wel voor ongerustheid. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen moeten we mogelijk onze verwachtingen voor de lange termijn bijstellen, vanwege de economische neergang die gepaard gaat met deze maatregelen.

In dit artikel bespreken we de impact die de Covid-19-crisis en de economische nasleep waarschijnlijk hebben op de megatrends en bijbehorende subtrends waar onze vijf strategieën in beleggen. We gaan ervan uit dat de Covid-19-pandemie en de daaropvolgende wereldwijde recessie de trends in onze beleggingsstrategieën niet zullen ontregelen of stoppen.

Sterker nog, de kans is groot dat de crisis de impact van sommige trends eerder versnelt dan afremt. Denk bijvoorbeeld aan de voordelen die digitalisering biedt voor een wereld die in een lockdown verkeert. Hoewel de coronacrisis op korte termijn zeker tot een recessie leidt, levert die in onze ogen ook een meewind op voor thematisch beleggen. De crisis heeft namelijk geleid tot:

  • Een grotere rol voor regeringen in economische en maatschappelijke zaken, wat leidt tot meer regelgeving voor het gedrag van zowel bedrijven als individuen. Hierdoor neemt de socialisatie in sommige delen van de economie toe en komt de focus meer te liggen op de collectieve benadering, in plaats van op individuele wensen. Hier profiteren de bedrijven van die zich richten op ‘verduurzaming’.

  • Een enorme hoeveelheid stimuleringsmaatregelen. Centrale banken blijven ongekend veel monetaire verruiming bieden totdat economieën beginnen te herstellen. Dit is eigenlijk bedoeld om de kwetsbaardere delen van de economie te beschermen, maar het betekent ook dat de rente langer laag blijft. Dat is gunstig voor snelgroeiende bedrijven, die veelal behoren tot de technologiesector: ‘transformerende technologie’.

  • Een vertraging of zelfs inperking van de globalisering, omdat landen en bedrijven heroverwegen of lange, internationale just-in-time-toeleveringsketens wel zo wenselijk zijn. De verwachting is dat bedrijven vaker gaan kiezen voor meerdere, lokale leveranciers, met het oog op de problemen van internationaal vervoer die aan het licht zijn gekomen. Hier profiteren bedrijven van die zich richten op de stijgende vraag naar automatisering en digitalisering van de toeleveringsketen: ‘transformerende technologie’. - Voor beleggers houdt de omgeving van lagere groei in dat snelgroeiende bedrijven voorlopig waarschijnlijk in trek blijven en een schaarstepremie bieden.

Steef Bergakker
Portfolio Manager

We gaan ervan uit dat de Covid-19-crisis de trends in onze beleggingsstrategieën niet zullen ontregelen of stoppen.

De grootste winnaar van al deze veranderingen is duidelijk onze trend digitalisering, en dan vooral binnen fintech, niet-contante betalingen en de connectiviteit die nodig is om thuiswerken mogelijk te maken. Daar vloeien dan weer voordelen uit voort voor cyberbeveiliging, gezondheidszorg en alle vormen van e-commerce, die zich allemaal al in een opwaartse trend bevonden. De enige subtrend die mogelijk negatief wordt beïnvloed, is de ‘opkomende middenklasse’. Die ziet haar koopkracht afnemen tot de economieën volledig zijn hersteld.

De markten lijken het grotendeels eens te zijn met deze analyse, want de meeste van onze trendstrategieën doen het relatief gezien heel goed, vooral vergeleken met de aandelensectoren die negatief zijn beïnvloed door de lockdowns. De snelgroeiende bedrijven die de trends belichamen, blijven waarschijnlijk ook in trek als de coronacrisis al lang voorbij is. Dat maakt ze ideaal voor beleggers die oog hebben voor de toekomst.

Lees het volledige artikel

The Big Book of Sustainable Investing