17-04-2020 · Visie

Shell versnelt netto-nuldoelstelling voor CO2-uitstoot

Royal Dutch Shell versnelt de plannen om CO2-neutraal te worden na engagement op initiatief van Robeco en de Church of England.

  Auteurs

 • Sylvia van Waveren

  Engagement Specialist

 • Carola van Lamoen

  Head of Sustainable Investing

 • Michiel van Esch

  Manager Voting

De Brits-Nederlandse olie- en gasreus wil uiterlijk in 2050 een energiebedrijf zijn met netto nul uitstoot. Eerder al uitte het bedrijf de ambitie om de ecologische voetafdruk aanzienlijk terug te brengen.

De mededeling volgde op een uitgebreide engagement met beleggers van Climate Action 100+, op initiatief van Robeco en de Church of England Pensions Board, plus een aantal andere platforms, zoals de Nederlandse beleggersgroep Eumedion en de Institutional Investors Group on Climate Change.

De nieuwe overeenkomst bouwt voort op de klimaatambitie van Shell uit 2017 en de Gezamenlijke Verklaring met Beleggers van december 2018, toen het bedrijf ermee instemde om kortetermijndoelen te formuleren voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Op dat moment werd ook voor het eerst een koppeling gelegd met de beloning van bestuurders.

In de nieuwste verklaring staat dat Shell:

 • De ambitie heeft op zijn laatst in 2050 netto nul te realiseren voor alle emissies uit de fabricage van alle producten. Hiertoe behoren zowel de scope 1 emissies (direct geproduceerd door het bedrijf zelf) als de scope 2 emissies (geproduceerd door het genereren van elektriciteit of warmte die het bedrijf nodig heeft).

 • De netto CO2-voetafdruk van de energieproducten in 2050 met circa 65% (voorheen 50%) en in 2035 met circa 30% (voorheen ongeveer 20%) wil hebben teruggedrongen.

 • Zich wil concentreren op bedrijven en sectoren die ook in 2050 netto nul uitstoot hebben, waarmee tevens aandacht is voor de scope 3 emissies die plaatsvinden in de toeleveringsketen.

Voor Robeco werd de dialoog met Shell gevoerd door Senior Engagement Specialists Sylvia van Waveren en Michiel van Esch. Eerder slaagden zij er al in Shell en een aantal andere high-carbon ondernemingen aan de tafel te krijgen over hun inzet voor decarbonization.

Het beperken van de wereldwijde CO2-intensiteit wordt beschouwd als essentieel om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen. De doelstelling geformuleerd door dit internationale akkoord is om de opwarming van de aarde eind deze eeuw te beperken tot een maximum van ruim onder 2 graden Celsius rond het pre-industriële niveau, en liever nog de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad om de schade van klimaatverandering verder te vertragen.

Engagement werkt

“Deze nieuwe ambities bouwen voort op de gezamenlijke verklaring van Shell en Climate Action 100+ uit 2018”, aldus Peter Ferket, Chief Investment Officer van Robeco. “Dit bewijst dat de krachtige en betrokken engagement van institutionele beleggers met Shell ertoe kan bijdragen dat het tempo van de veranderingen die nodig zijn om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen wordt opgevoerd. De lat komt daardoor hoger te liggen en het stippelt de weg uit die anderen in de olie- en gassector ook kunnen volgen.”

“Het bewijst ook dat een actieve dialoog met de ondernemingen waarin we beleggen, werkt. Het is een krachtig mechanisme dat het verschil kan maken in het bewerkstelligen van de veranderingen die noodzakelijk zijn om de grote problemen aan te pakken, zoals klimaatverandering”, zo voegt Carola van Lamoen toe, Hoofd Active Ownership bij Robeco.

“Wij blijven die actieve dialoog voeren om verantwoord gedrag door de bedrijven waarin we beleggen te verbeteren. Dat is op de lange termijn in het belang van zowel de onderneming zelf als onze klanten en de maatschappij als geheel.”

Voortgang rapporteren

Shell heeft ook bekendgemaakt dat het de voortgang van de CO2-reductie van de geleverde energieproducten zal volgen en daarover zal rapporteren. Dat gaat het bedrijf ook doen voor de vorderingen die worden gemaakt met het realiseren van netto nul uitstoot van de bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf is ook bezig met een methode om de emissiereductie van klanten te volgen en daarover te rapporteren. Dit is complexer omdat hiervoor de ontwikkeling nodig is van geschikte rekenmethoden en kaders.

“De dramatische gevolgen van de Covid-19-pandemie op onze gezondheid en de economie maken dat we in een bijzondere tijd zitten. Maar zelfs bij deze onmiddellijke problemen moeten we onze blik gericht blijven houden op de lange termijn”, zegt Ben van Beurden, Chief Executive Officer van Royal Dutch Shell.

“Binnen de verwachtingen van de maatschappij heeft snel een verschuiving plaatsgevonden in het debat over klimaatverandering. Shell moet nu een stap verder zetten in de eigen ambities. Daarom streven we er nu naar om uiterlijk in 2050 een energiebedrijf te zijn met netto nul uitstoot. Dit is wat de maatschappij, en ook onze klanten, van ons verwachten, en niets minder.”

De volledige verklaring van Shell leest u hier

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid

Ontvang onze Robeco-nieuwsbrief en lees als eerste de nieuwste inzichten of bouw de groenste portefeuille op.

Blijf op de hoogte