belgiumnl
SI Opener: Fondsmanager 2.0 moet meer weten dan alleen hoe alpha te maximaliseren

SI Opener: Fondsmanager 2.0 moet meer weten dan alleen hoe alpha te maximaliseren

22-04-2021 | SI Opener
Om succesvol te zijn in de veranderende vermogensbeheersector moeten fondsmanagers zichzelf steeds opnieuw uitvinden. In het verleden moesten ze omgaan met de globalisering en kwantificatie en nu heeft het gebruik van big data en machine learning zijn intrede gedaan. En door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen moet de fondsmanager van de toekomst zich opnieuw aanpassen. Vooral de omschakeling van het integreren van materiële ESG-kwesties naar het meewegen van de (negatieve) impact van beleggingen op het milieu en de maatschappij vereist het nodige aanpassingsvermogen. Dat vraagt om een andere mindset bij de portefeuillemanagers van nu. Om klaar te zijn voor de toekomst moeten ze van meer zaken verstand hebben dan alleen het maximaliseren van alpha. Dat maakt het werk van een portefeuillemanager nog complexer en uitdagender dan het al was!
 • Masja Zandbergen - Albers
  Masja
  Zandbergen - Albers
  Head of sustainability Integration
 • Victor Verberk
  Victor
  Verberk
  CIO Fixed Income and Sustainability

In het kort

 • Fondsmanagers moeten naast alpha ook verstand hebben van duurzaamheid
 • Diversiteit en kruisbestuiving van vaardigheden worden steeds belangrijker
 • CO2-budgetten en het taxeren van externe impact horen nu ook bij het werk

Vaardigheden van de toekomst

Volgens het CFA-onderzoek The investment professional of the future zien leidende figuren in de beleggingswereld ‘T-vormige vaardigheden’ als de belangrijkste categorie voor de toekomst. Ongeveer 49% van de ondervraagden zette deze vaardigheden op de eerste plaats, gevolgd door leiderschapskwaliteiten (21%), soft skills (16%) en technische vaardigheden (14%)1. T-vormige personen zijn inhoudelijke experts: ze veranderen mee met hun omgeving en zijn inzetbaar in verschillende disciplines. Ze combineren diepgaande kennis over een bepaald onderwerp met bredere kennis in andere delen van het ecosysteem. Bovendien hebben ze het vermogen om al deze gebieden met elkaar te verbinden.

Wij zijn van mening dat de meeste beleggingsprofessionals al over deze T-vormige vaardigheden beschikken. Ze zijn immers experts in het analyseren van bedrijven, maar ook altijd nieuwsgierig naar en geïnteresseerd in de wereld om hen heen. Werken in meerdere disciplines is echter minder natuurlijk voor een fondsmanager. Om alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid bij te houden moeten portefeuillemanagers zich verdiepen in het werk van klimaat- en mensenrechtenexperts. Daarnaast moet de fondsmanager van de toekomst ook overweg kunnen met big data en machine learning om te profiteren van behavioral biases.

Klimaatbeleggen: van noodzaak tot oplossingen
Klimaatbeleggen: van noodzaak tot oplossingen
Lees meer

Van T-vormige personen naar T-vormige teams

Dat is ook de reden waarom consultants en klanten van vermogensbeheerders zich in onze ogen meer op diversiteit richten. De beleggingssector heeft al de overstap gemaakt van het star manager-model naar beleggingsteams. De beleggingsteams van tegenwoordig bestaan echter vooral uit mensen met een vergelijkbare achtergrond, die – nog belangrijker – grotendeels zijn opgeleid tot experts in hetzelfde onderwerp. Er is haast geen beleggingsprofessional te vinden zonder een kwalificatie van het CFA of een vergelijkbaar instituut, maar bijvoorbeeld het aantal klimaatwetenschappers of psychologen met een focus op bedrijfsethiek is zeer beperkt.

Wat betreft kunstmatige intelligentie en big data is het al vrij normaal om datawetenschappers toe te voegen aan een beleggingsteam2 om het meer T-vormig te maken. Bovendien kunnen de twee trends elkaar aanvullen: ter compensatie van het gebrek aan ESG-gegevens hebben we bij Robeco twee datawetenschappers in dienst die zich speciaal richten op het klimaat. Het spreekt voor zich dat al deze professionals ook verstand moeten hebben van de financiële wereld. Dit betekent dat een fondsmanager leiding moet geven aan een team met verschillende specialisten en karakters om tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen te komen.

Van ESG-integratie naar impact

Toen Robeco zo’n 10 jaar geleden begon met het integreren van ESG-factoren in zijn beleggingen, moesten de portefeuillemanagers vertrouwd raken met het onderwerp. Ze moesten gaan nadenken over de impact van duurzaamheidskwesties, zoals klimaatverandering, de stijgende kosten van de gezondheidszorg, de inzet van kinderarbeid in toeleveringsketens en de almaar groeiende berg plastic afval, op het vermogen van bedrijven om op de lange termijn waarde te creëren. En hoe deze trends de markten veranderen, de merkwaarde beïnvloeden of simpelweg het risico verhogen als ze niet (goed) worden beheerd.

De focus op financieel materiële ESG-kwesties was een goed startpunt, omdat dat dichter bij de kern ligt van wat fondsmanagers doen. Bovendien had het geen invloed op hun beleggingsuniversums. Dat bood de meeste ruimte om alpha te creëren volgens de goede oude fundamentele wet van actief beheer. Maar inmiddels zijn we tien jaar verder en zien we dat onze klanten, toezichthouders en de samenleving als geheel zich steeds meer richten op de daadwerkelijke (negatieve) impact van onze beleggingen. Dat voegt een nieuwe dimensie toe aan het analyseren van bedrijven en het opbouwen van portefeuilles: rendement, risico en de impact op maatschappij en milieu.

Hoe word je geen dinosaurus?

Wij zien de fondsmanager 2.0 dus als een professional die rekening kan houden met zowel een CO2-budget als een tracking error en alpha. Als iemand die begrijpt dat decarbonisatie

de komende jaren een gegeven is en dat er een prijskaartje moet hangen aan negatieve externe factoren, zoals afval en CO2-uitstoot. Beleidsmakers gaan namelijk aandringen op zo’n prijskaartje, terwijl gestrande activa het mijnenveld van de komende jaren worden.

De fondsmanager 2.0 weet dat de impact van onze beleggingen op de echte wereld net zo belangrijk is als het genereren van alpha – in ieder geval voor sommige producten. Rekening houden met de impact op de echte wereld is de toekomst. Het combineren van deze inspanningen is een compleet nieuwe uitdaging. Er is geen toekomst voor fondsmanagers die hier niet in mee gaan.

1 CFA Institute, Investment professional of the future, mei 2019
2 https://www.robeco.com/en/insights/2019/08/applying-big-data-to-investment-processes.html

SI Opener
SI Opener
Zien is geloven.
Lees alle artikelen
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord