belgiumnl
Deze keer is het anders: er zijn katalysatoren genoeg voor opkomende markten

Deze keer is het anders: er zijn katalysatoren genoeg voor opkomende markten

26-04-2019 | Column
Vanaf het begin van het jaar hebben de wereldwijde aandelenmarkten een snelle comeback gemaakt. In onze ogen rechtvaardigt het verschil in winstgroei tussen de Verenigde Staten (VS) en andere markten niet langer het grote verschil in waarderingen.
  • Fabiana Fedeli
    Fabiana
    Fedeli
    Global Head of Fundamental Equities

In het kort

  • Winstgroei moet doorzetten voor verdere stijging aandelenmarkten
  • Eerste groene blaadjes stemmen ons hoopvol
  • Opkomende markten het best gepositioneerd dankzij China, Japan zal volgen

Vanaf het begin van het jaar hebben de wereldwijde aandelenmarkten de zwakke performance van het laatste kwartaal van 2018 weten goed te maken. Op het moment van schrijven stond de MSCI World Index op een plus van bijna 16% in Amerikaanse dollars en 17% in euro's1. Opvallend genoeg wisten alle grote regionale aandelenmarkten dit tempo bij te benen, met slechts een kleine voorsprong voor de VS. Japan was de duidelijke achterblijver, waar een ongunstige wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de Japanse yen ook bijdroeg aan de underperformance.

Dus wat nu? Is dit het? In mijn meest recente gesprekken met klanten kwam één vraag steeds aan de orde: moeten we na de rally winst nemen in opkomende markten? Ze stellen mij echter niet de vraag: moeten we winst nemen in Amerikaanse aandelen en de opbrengst elders beleggen? Hoewel er meer belangstelling lijkt te komen voor markten zoals China, is de verleiding groot om aan te nemen dat de Amerikaanse aandelenmarkt de outperformance van de afgelopen jaren voortzet – waarbij de andere grote aandelenmarkten uiteindelijk gas terugnemen. Wij durven hier de vijf gevaarlijkste woorden ooit te gebruiken: “deze keer is het anders”. Laat ik het anders zeggen: “nu kán het anders zijn, als een aantal puzzelstukjes op hun plek vallen.”

Emerging markets
Emerging markets
Aanmelden

Meer kansen buiten de VS

Om te beginnen denken we dat er nu meer mogelijkheden voor outperformance te vinden zijn buiten de VS. Dat wil niet zeggen dat we een instorting van de Amerikaanse aandelenmarkt verwachten (die alle andere markten zou meeslepen), maar wel dat het positieve effect van president Trumps belastingverlagingen in onze ogen is uitgewerkt. Het verschil in winstgroei tussen de VS en andere markten rechtvaardigt niet langer het grote verschil in de waarderingen.

De consensusverwachting van IBES voor de winstgroei in 2019 bedraagt respectievelijk 4,1%, 5,5% en 6,8% voor de MSCI US, MSCI Europe en MSCI Emerging Markets, terwijl de koers-winstverhoudingen voor 2019 op respectievelijk 17,2x, 13,6x en 12,1x liggen. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat de winstverwachtingen buiten de VS niet dalen vanaf het huidige niveau en dat het verschil blijft bestaan. Dit betekent dat de winstherzieningen, die in het laatste kwartaal van 2018 in alle grote markten verslechterden, weer moeten verbeteren.

De rally in het eerste kwartaal was niets meer dan beleggers die inzagen dat de paniek in het vierde kwartaal een te grote daling van de koersen had veroorzaakt – een conclusie die werd gerechtvaardigd door de fundamentals. De wereldeconomie was weliswaar aan het verzwakken, maar niet aan het instorten. En de donkere wolken die zorgden voor nog slechtere vooruitzichten, namelijk een agressieve Federal Reserve (Fed) en een escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China, waaiden uiteindelijk over. Nu – na een stijging van 15% – staan de markten weer op gelijke voet met de fundamentals. Wat we nu nodig hebben, is een verbetering van de fundamentals die uiteindelijk ook leidt tot hogere winstcijfers.

Groot verschil in waarderingen niet langer gerechtvaardigd

Handelsdeal VS-China en VS-Europa

Het eerste puzzelstukje is een handelsdeal tussen de VS en China, en wel om twee redenen. Ten eerste was de start van de onderhandelingen een belangrijke factor voor het verbeterde sentiment en dus kan negatief nieuws zomaar weer een bearmarkt veroorzaken. Ten tweede zou zo'n deal de eerste stap zijn om de afgezwakte wereldwijde economische activiteit nieuw leven in te blazen. Een groot deel van de wereldwijde macro-economische vertraging in de afgelopen maanden is te wijten aan de directe en indirecte gevolgen van het handelsconflict. Bedrijven zijn er of direct door getroffen, of zijn terughoudender geworden met hun uitgaven.

De handelsdeal hoeft overigens niet perfect te zijn, en zal dat hoogstwaarschijnlijk ook niet zijn. Het is al voldoende als de heffingen worden geschrapt die in de loop van 2018 zijn ingevoerd. Waarschijnlijk blijven er op korte termijn sowieso veel vragen onbeantwoord, of ze nou gaan over de daadwerkelijke uitvoering, toekomstige technologieoverdracht of een mogelijke handelsdeal tussen de VS en Europa. Maar de antwoorden op al deze vragen zullen nooit zo slecht zijn voor de wereldeconomie als het vooruitzicht van een heffing van 25% op alle goederen die worden verhandeld tussen de VS en China.

Andere puzzelstukjes

Het tweede puzzelstukje is dat centrale banken over de hele wereld hun ondersteunende – oftewel milde – beleid moeten voortzetten. Dat is zeer belangrijk gezien de zwakte van de wereldwijde macro-economie. Neem bijvoorbeeld opkomende markten. In het verleden hebben aandelen daar geprofiteerd van de sterke groeivooruitzichten, ongeacht de houding van de Fed (denk maar aan de verkrappingscyclus van de Fed in 2004-2006). In een omgeving met een zwakke groei, zoals nu het geval is, is ondersteuning van de Fed echter een essentieel element.

Een derde puzzelstukje is dat de Chinese regering moet doorgaan met het geleidelijk stimuleren van de binnenlandse economie, maar wel met een goede balans tussen stimulering en schuldbeheer. We weten allemaal dat de economische groei in China structureel blijft afnemen. Maar zolang de regering een zachte landing kan bewerkstelligen, blijven de structurele veranderingen in de economie van het land aantrekkelijke kansen opleveren voor beleggers.

Natuurlijk zou het plaatje helemaal compleet zijn als er eindelijk een einde komt aan de onzekerheden over de toekomst van Europa: de Brexit, de onrust in Italië en het handelsconflict tussen de Europese Unie (EU) en de VS. We willen echter niet te hebberig zijn en denken dat de markten iets meer onzekerheid over deze onderwerpen nog wel kunnen doorstaan, zolang de belangrijkste puzzelstukjes (handel tussen China en VS, milde toon van centrale banken en stimulering door China) maar wel op hun plek vallen.

Er zijn katalysatoren genoeg voor opkomende markten

We zien dat er katalysatoren genoeg zijn voor opkomende markten en zien zelfs al wat groene scheuten verschijnen. Zo beginnen de PMI-cijfers te verbeteren in sommige landen, namelijk China, Brazilië en Indonesië, en lijken de winstherzieningen een bodem te hebben bereikt. We moeten natuurlijk wel in ons achterhoofd houden dat opkomende markten geen homogene beleggingscategorie vormen en dat sommige landen het beter zullen doen dan andere. Op dit moment springen China en Brazilië eruit.

Japan staat bovenaan onze kooplijst, omdat ook daar sommige macrocijfers verbeteren, hoewel de winstherzieningen zwak blijven. In Europa zijn goede beleggingskansen te vinden en ook de winstherzieningen vertonen tekenen van een uitbodeming, maar er is wel een risico van oprispingen van volatiliteit de komende tijd. De markten willen namelijk duidelijkheid over de Brexit, het groeipad van de Italiaanse economie en de handelsbesprekingen tussen de VS en de EU.

Neutrale vooruitzichten voor ontwikkelde markten, positieve voor opkomende markten

Op basis van het bovenstaande blijft ons beleggingsteam neutraal over de vooruitzichten voor ontwikkelde markten, terwijl die voor opkomende markten positief zijn geworden. In ons raamwerk van vijf factoren heeft het team voor opkomende markten de indicator voor het sentiment naar boven bijgesteld. De redenen hiervoor waren de veranderde monetaire situatie in de VS en de constructievere gesprekken tussen de VS en China, die op hun beurt hebben geleid tot een flink herstel van de kapitaalstroom.

De rally van wereldwijde aandelen in het eerste kwartaal van 2019 kwam tot stand doordat beleggers zich realiseerden dat de wereldeconomie niet aan het instorten was. Om het sentiment van beleggers positief te houden, moeten de markten nu tekenen laten zien van verbeterende fundamentals. Als het tempo van de verbeteringen niet beperkt blijft tot de VS en andere markten weten aan te haken, met hetzelfde momentum, dan bieden de waarderingen in opkomende markten, Japan en Europa aantrekkelijkere kansen. Dan zal het dit keer echt anders zijn.

1 Totaalrendement

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord