belgiumnl
Robeco lanceert beleid tegen klimaatverandering

Robeco lanceert beleid tegen klimaatverandering

03-10-2017 | Visie

In de strijd tegen de opwarming van de aarde heeft Robeco een klimaatbeleid gelanceerd met een duidelijke beschrijving van zijn benadering.

 • Carola van Lamoen
  Carola
  van Lamoen
  Head of Sustainable Investing

In het kort

 • Beleid bouwt voort op ESG-integratie en engagement
 • Doelen voor verkleinen CO2-voetafdruk van portefeuilles
 • Minder exposure naar steenkool in duurzaamheidsfondsen

Robeco is een pionier in sustainable investing en laat met het nieuwe beleid zien dat het bedrijf de uitdagingen rond klimaatverandering zeer serieus neemt.

Het belang van een duidelijk klimaatbeleid neemt toe, omdat klanten willen dat vermogensbeheerders rekening houden met de uitdagingen van het klimaatakkoord van Parijs, de aanbevelingen van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures en de eisen van de ondertekenaars.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Vijf pijlers

Het klimaatbeleid van Robeco heeft vijf pijlers:

 1. Integratie van ESG-factoren in het beleggingsproces
 2. Actief aandeelhouderschap inzetten voor verandering
 3. Decarbonisatie van portefeuilles
 4. Verkoop van belangen in CO2-intensief steenkool
 5. Terugdringen van onze eigen CO2-voetafdruk

Robeco voert het beleid wereldwijd in voor het hele bedrijf. Een onderdeel van het klimaatbeleid is dat de CO2-voetafdruk van de duurzaamheidsfondsen minimaal 20% kleiner moet zijn dan die van de benchmark. Daarnaast verkopen we exposure naar steenkoolactiviteiten, met een drempel van 20% voor energiecentrales en van 10% voor mijnbouwbedrijven.

Robeco heeft bij de ontwikkeling van het beleid nauw samengewerkt met RobecoSAM, onder meer om het ambitieniveau en de uitsluitingsdrempels te bepalen. De twee bedrijven werken ook samen aan het integreren van duurzaamheidskwesties en kwesties rond klimaatverandering in beleggingsbeslissingen. Bovendien verstrekt RobecoSAM gegevens over de milieu-impact en screening van het gebruik van fossiele brandstoffen, die de invoering van het beleid zullen ondersteunen.

“Robeco ziet in dat de beleggingswereld bij zijn beslissingen rekening moet houden met de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. Hetzelfde geldt voor het contact met de bedrijven waarin we beleggen en met andere instellingen”, zegt Carola van Lamoen, hoofd van het Active Ownership-team en mede-opsteller van het nieuwe beleid.

“Wij willen ons steentje bijdragen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Sterker nog, we zullen ons blijven inzetten om de temperatuurstijging zelfs te beperken tot maximaal 1,5 graden. Daarnaast kunnen ook bedrijven een bijdrage leveren aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN door de risico’s van klimaatverandering serieus aan te pakken.”

“RobecoSAM erkent dat klimaatverandering een van de meest uitdagende en complexe duurzaamheidskwesties is – onlosmakelijk verbonden met veel andere punten van zorg, zoals waterschaarste, duurzame landbouw of de volksgezondheid in ontwikkelende landen. Daarom dragen we graag ons steentje bij op een manier die het beste aansluit bij onze onderzoeksexpertise en uitgebreide kennis”, zegt Daniel Wild, PhD, hoofd Sustainable Investing R&D bij RobecoSAM.

Verbetering van het beleggingsproces

De eerste pijler bouwt voort op Robeco’s holistische aanpak voor het integreren van kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces. Robeco is ervan overtuigd dat het structureel meewegen van relevante ESG-factoren in het beleggingsproces, zoals risico’s van klimaatverandering, uiteindelijk leidt tot beter gefundeerde beleggingsbeslissingen.

Het bedrijf houdt rekening met risico’s van klimaatverandering door te kijken naar bedrijfsmodellen, strategieën tegen klimaatverandering van bedrijven, en hun producten en diensten. Door de gegevens over klimaatverandering te integreren in het beleggingsproces hebben de fundamentele analisten van Robeco een beter beeld van de risico’s (en mogelijkheden) waar bedrijven mee te maken hebben.

Gebruik van actief aandeelhouderschap

Robeco heeft een lange track record op het gebied van actief aandeelhouderschap. Het bedrijf gaat al vele jaren de dialoog aan met bedrijven om hun duurzaamheidspraktijken te verbeteren, onder andere in sectoren die veel broeikasgassen uitstoten – zoals olie & gas, nutsbedrijven, de automotive sector, mijnbouw, cement en onroerend goed.

“We stimuleren de implementatie van proactieve en ambitieuze milieustrategieën, het nastreven van operationele perfectie, het creëren van een veerkrachtige beleggingsportefeuille, de innovatie van bedrijfsmodellen en een verantwoorde deelname aan het publieke debat”, zegt Van Lamoen.

Decarbonisatie van portefeuilles

De Environmental Impact Monitoring-tool van RobecoSAM meet de impact van beleggingsportefeuilles op het gebied van CO2-uitstoot, energieverbruik, watergebruik en afvalproductie.

RobecoSAM en Robeco hebben deze methodologie gezamenlijk ontwikkeld om op basis van deze metingen portefeuilles aan te kunnen passen. Alle Robeco SI Focus-fondsen proberen hun CO2-voetafdruk te optimaliseren door de CO2-uitstoot in de portefeuilles te verlagen tot minimaal 20% onder de benchmark.

Verkoop van belangen in steenkool

Robeco verkoopt ondernemingen die bepaalde ongepaste of onduurzame praktijken met betrekking tot milieukwesties en klimaatverandering niet kunnen of willen veranderen.

Zo zijn de SI Focus-fondsen van Robeco niet belegd in mijnbouwbedrijven die meer dan 10% van hun inkomsten uit steenkool halen en in energiecentrales waarvoor dit percentage boven de 20% ligt. Robeco weet dat er een gestage daling van de uitstoot van broeikasgassen nodig is om de doelen van het akkoord van Parijs te realiseren. Daarom worden de bovenstaande drempels voor uitsluiting van steenkool de komende jaren neerwaarts bijgesteld.

Steenkool wordt vooral gebruikt voor het opwekken van stroom en is een CO2-intensievere energiebron dan alternatieven als olie en aardgas. Wij verwachten dat bedrijven hun afhankelijkheid van steenkool in de toekomst zullen verminderen en streven ernaar onze drempels de komende jaren naar beneden bij te stellen.

Onze eigen voetafdruk verkleinen

Tot slot erkent Robeco dat ook de eigen activiteiten een CO2-voetafdruk achterlaten. Daarom wil het bedrijf het goede voorbeeld geven door het eigen energieverbruik en watergebruik te beperken. .

De verhuizing van het hoofdkantoor in Rotterdam naar een geavanceerd duurzaam gebouw in mei 2016 is daar een mooi voorbeeld van. Robeco compenseert elk jaar zijn CO2-uitstoot en is gecertificeerd als ‘CarbonNeutral’ op grond van het CarbonNeutral Protocol.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord