belgiumnl
Panama Papers tonen het belang van ESG-integratie

Panama Papers tonen het belang van ESG-integratie

22-04-2016 | Visie

Er is weer eens een nieuw schandaal in de bankensector: de Panama Papers. Voor ons als beleggers is dit zeer relevant. Banken kunnen reputatieschade oplopen en te maken krijgen met hoge boetes als blijkt dat ze betrokken zijn bij belastingontduiking. Dat heeft gevolgen voor de winstgevendheid en het vermogen om schulden af te lossen.

 • Carola van Lamoen
  Carola
  van Lamoen
  Head of Active Ownership
 • Aaron Reem
  Aaron
  Reem
  Financials Analyst
 • Taeke Wiersma
  Taeke
  Wiersma
  Co-head Credit Research
 • Mark Glazener
  Mark
  Glazener
  Fund Manager Robeco NV

In het kort:

 • Belastingontduiking en -ontwijking zijn belangrijke ESG-factoren
 • Wij integreren deze factoren in onze analyse van aandelen en credits
 • Dit jaar gaan we de dialoog aan over verantwoord fiscaal beleid

Constructies voor belastingontwijking zijn niet illegaal. De vraag is of, en in welke mate, banken hun klanten bewust hebben geholpen bij het verbergen van vermogen voor de fiscus (belastingontduiking) of zelfs hebben meegewerkt aan het witwassen van geld.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid
Aanmelden

Credits: ESG-factoren vast onderdeel van onze analyse

Boetes voor banken kunnen leiden tot hogere kapitaalvereisten, omdat die boetes worden meegenomen bij het vaststellen van de risicogewogen activa. Bovendien kunnen ze leiden tot strengere richtlijnen of zelfs ratingverlagingen. In de analyse die onderdeel uitmaakt van ons beleggingsproces voor credits integreren we belangrijke ESG-factoren. Daarnaast analyseren we ook de bedrijfsstrategie, de positie van het bedrijf, het financiële profiel en de bedrijfsstructuur.

Relevante ESG-factoren voor banken in het algemeen zijn risicobeheer, corporate governance, ethisch beleid, verantwoorde financiën en de integratie van duurzaamheid. Voor het ethische beleid kijken we bijvoorbeeld naar de exposure van banken naar ethische kwesties zoals fraude, witwaspraktijken en gedragscodes. Met de integratie van duurzaamheid bedoelen we de integratie van ESG-factoren bij kredietverstrekking en financial inclusion. Tot slot heeft het aspect verantwoorde financiën betrekking op kwesties als het berekenen van buitensporige prijzen, agressief lenen en onbekende productrisico's.

We bekijken de scores die onze collega's van RobecoSAM voor deze aspecten toekennen aan bedrijven en de scores van andere bureaus die onderzoek doen naar duurzaamheid. Daarnaast voeren we ook zelf nog een analyse uit. Als banken slecht scoren op bijvoorbeeld de criteria van RobecoSAM voor de gedragscode, is dat voor ons een waarschuwingssignaal. Het is veelzeggend dat RobecoSAM onlangs enkele vragen over de risicocultuur binnen banken heeft toegevoegd aan haar jaarlijkse Corporate Sustainability Assessment-onderzoek.

Aandelen: ESG-prestaties van invloed op waardebepaling

In het beleggingsproces van onze wereldwijde aandelenstrategieën wordt bij elke beleggingscase beoordeeld hoe de belangrijkste ESG-kwesties de concurrentiepositie en waardering van dat bedrijf beïnvloeden. Onze SI-researchanalisten bij RobecoSAM stellen eerst vast welke factoren relevant zijn en beoordelen daarna de invloed van die factoren. Onze Global Equity-analisten kwantificeren deze invloed om vervolgens de waardebepalers van – in dit geval – een bank aan te passen. Deze waardebepalers zijn groei (groei van deposito's en leningen, vergoedingen en overige opbrengsten), efficiëntie (kosten) en financiële factoren (solvabiliteit en leverage).

Relevante ESG-factoren voor onze beleggingen in bankaandelen zijn risicobeheer, corporate governance, menselijk kapitaal (belangrijk voor het beperken van de kosten en het behouden van de meest getalenteerde mensen) en controversiële kwesties. De Panama Papers zijn een voorbeeld van die laatste factor. Mogelijke controversiële kwesties hebben te maken met de interne compliance, de gedragscode, het antimisdaadbeleid en het witwassen van geld. Een bank die zorgvuldig omgaat met deze kwesties, heeft een groter maatschappelijk draagvlak om in verschillende landen te opereren en is minder kwetsbaar voor reputatieschade.

Dialoog over verantwoord fiscaal beleid

We analyseren niet alleen de huidige risico's en kansen, maar streven er ook actief naar het fiscale beleid van bedrijven te verbeteren. Op dit moment bereiden we een engagement voor over verantwoord fiscaal beleid bij verschillende bedrijven waarin we beleggen. We starten deze engagement in het derde kwartaal van dit jaar.

'We analyseren niet alleen de huidige risico's en kansen, maar streven er ook actief naar het fiscale beleid van bedrijven te verbeteren'

Zelfs als een bedrijf niet bezighoudt met illegale activiteiten, kan het fiscale beleid risico's met zich meebrengen. Zo zijn er beursgenoteerde multinationals die creatieve constructies gebruiken om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Bedrijven profiteren bijvoorbeeld van tax inversion. Het bedrijf verplaatst hierbij het financiële hoofdkantoor naar een ander land met een gunstiger belastingregime en betaalt zo minder belasting. Dit leidt tot reputatierisico's en heeft een negatieve invloed op de relatie met relevante belanghebbenden. Een mogelijke oplossing hiervoor is internationale harmonisatie van de belastingtarieven. Maar ook door meer transparantie, door de publicatie van bijvoorbeeld het fiscale beleid en landenrapporten, verschaffen bedrijven hun aandeelhouders en andere belanghebbenden een beter inzicht in de risico's die gepaard gaan met het fiscale beleid.

Gevolgen nog onduidelijk

Hoewel we voortdurend kijken naar relevante ESG-factoren met betrekking tot fiscaal beleid en fiscale constructies, is het nog onduidelijk welke gevolgen de Panama Papers hebben voor banken. We houden banken die zich bezighouden met vermogensbeheer nauwlettend in de gaten, maar zien op dit moment nog geen enkele reden om onze portefeuilles aan te passen. .

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord