belgiumnl
De Quarterly Outlook voor credits: we zitten in de verlenging

De Quarterly Outlook voor credits: we zitten in de verlenging

04-04-2016 | Quarterly outlook

Hoelang kan de Amerikaanse conjunctuurcyclus nog worden verlengd? Na zeven jaar van economische groei, winstgevendheid en leverage blijkt uit de cijfers dat het einde van de cyclus nadert. De vraag is of we aan de vooravond staan van een recessie of dat de cyclus toch nog een paar jaar langer kan worden gerekt.

 • Sander Bus
  Sander
  Bus
  Co-head Credit team
 • Victor Verberk
  Victor
  Verberk
  Deputy Head of Investments, Robeco

In het kort:

 • Amerikaanse economie groeit al zeven jaar op rij, dat is langer dan de gemiddelde duur van een cyclus
 • Beleidsmakers proberen de cyclus te verlengen ten koste van zeepbellen en onevenwichtigheden
 • Lage productiviteitsgroei en ongunstige demografie zorgen voor zeer trage groei en lage rente

Naast economische zorgen zien we ook het politieke risico toenemen, niet alleen in opkomende markten maar zeker ook in ontwikkelde markten. De mogelijke Brexit, het succes van Donald Trump en de opkomst van nationalistische partijen in Europa zijn allemaal een afspiegeling van hetzelfde: een boze bevolking. De hoge werkloosheid, het uitblijven van loongroei, immigratie en de terreurdreiging zorgen voor onzekerheid bij de middenklasse. Populistische politici spelen daarop in.

Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van credits
Aanmelden

Toekomst minder rooskleurig dan voorheen

De centrale banken van Europa (ECB), China (PBoC), Japan (BoJ) en zelfs de VS (Fed) zijn het afgelopen kwartaal allemaal milder geworden. Tegenvallende inflatiecijfers en onrust op de financiële markt zijn blijkbaar genoeg voor een sterke reactie. Het lijkt erop dat de centrale banken geobsedeerd zijn door het behoud van economische groei en dat brengt de nodige risico's met zich mee. Deze obsessie zorgt namelijk voor moreel gevaar. Ten eerste voelen regeringen hierdoor minder druk om structurele veranderingen door te voeren. Ten tweede leidt het beleid van centrale banken tot overinvesteringen en te hoge schulden in delen van de particuliere sector, ondanks dat het totaal aan bedrijfsinvesteringen laag is. Zo zijn de te hoge, met schuld gefinancierde investeringen in verschillende Chinese sectoren, maar ook in de Amerikaanse energiesector, een direct gevolg van dit te ruime monetaire beleid. Dat leidt tot onevenwichtigheden in de economie, net als in de aanloop naar de wereldwijde financiële crisis van 2008. De recessie is nu wel uitgesteld, maar uiteindelijk zal de schade groter zijn.

Op dit moment is het vertrouwen van marktpartijen in de centrale banken niet al te groot, waardoor het monetaire beleid minder effectief is. Het medicijn verliest dus zijn werking en de markten reageren op fundamentele verslechtering, ongeacht de monetaire stimulering.

De Amerikaanse financiële markt is met afstand de belangrijkste markt ter wereld. Alle andere markten zijn in feite een afgeleide van de VS. Het is dan ook zeer relevant om de Amerikaanse conjunctuurcyclus goed te beoordelen. Deze cyclus bevindt zich nu in een vergevorderd stadium. De winstgevendheid staat onder druk en om dat te camoufleren vallen bedrijven terug op allerlei soorten financial engineering. Het schuldniveau van Amerikaanse bedrijven loopt op en die schuld gebruiken ze voor fusies en overnames en voor de terugkoop van aandelen. Dat zijn typische kenmerken van de laatste fase van economische groei.

‘Boze kiezers worden aangetrokken door populistische politici, wat een bedreiging is voor de stabiliteit’

Het lijkt onvermijdelijk dat ergens in de komende drie jaar een recessie uitbreekt in de VS, maar de monetaire autoriteiten zullen er zeker alles aan doen om die zo lang mogelijk uit te stellen. Voor beleggers is het belangrijk om nauwlettend in de gaten te houden hoeveel recessierisico is ingeprijsd in de creditspreads. Begin februari waren de Amerikaanse creditspreads gestegen tot een niveau waarbij een recessie volledig was ingeprijsd – het sentiment was zeer negatief en een recessie was de consensusverwachting. Dat zagen wij als een perfect moment om het risico in de portefeuilles te verhogen. De afgelopen zes weken was er sprake van een krachtig herstel en de spreads zijn aanzienlijk verkrapt. We denken dat dit een korte rally was in de bearmarkt en dat de huidige sterke markt een goede kans biedt om de portefeuilles op te schonen en het risico weer te verlagen.

Er zijn verschillende externe risico's die de financiële markten later dit jaar kunnen verstoren. De mogelijke Brexit in Europa, de verkiezingen in de VS en de constante dreiging van terrorisme kunnen allemaal leiden tot een risicomijdend sentiment. Nu de creditmarkten nog behoorlijk illiquide zijn, kan dat resulteren in een zeer negatief koersbeeld – vergelijkbaar met het eerste kwartaal van dit jaar. Centrale banken blijven ook een dominante factor en zijn bereid in te grijpen als de markten te snel dalen. Wij pleiten voor een contraire beleggingsstijl: verkoop als de markten positief zijn en voeg risico toe als het sentiment heel slecht is.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord