belgiumnl
Factor-ETF's: voorzichtigheid geboden

Factor-ETF's: voorzichtigheid geboden

22-03-2016 | Visie

Bij Robeco geloven we sterk in de voordelen van een zeer actieve benadering van factorbeleggen, maar we kunnen niet ontkennen dat passieve factorstrategieën aan populariteit winnen onder beleggers.

We kunnen veel leren van wat er speelt in andere markten. Daarom hebben we Ben Johnson, onderzoeksdirecteur passieve beleggingsstrategieën bij Morningstar, gevraagd naar zijn visie op de belangrijkste ontwikkelingen op de markt voor exchange-traded funds (ETF's) die beleggen in factoren, ook wel factor-ETF’s genoemd.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Hoe ontwikkelt de markt voor factor-ETF's zich?

“De populariteit van strategic-beta ETF's neemt explosief toe. De markt groeit sneller dan de algemene markt voor ETF’s, en zelfs sneller dan de vermogensbeheersector als geheel. Deze groei wordt veroorzaakt door nieuwe instroom, nieuwe lanceringen en de entree van nieuwe spelers, waaronder ook van origine actieve managers. Het gevolg hiervan is dat deze markt steeds drukker wordt.”

“We verwachten dat deze trends aanhouden en mogelijk zelfs versnellen, omdat nieuwere ETF's die onbewezen benchmarks volgen status verkrijgen en er ook meer nieuwkomers naar de markt komen. Maar dit proces van groei en ontwikkeling leidt uiteindelijk tot een schifting. In sommige regio's is daar nu al sprake van, zij het op een beperkte schaal. Vorig jaar juni waren er 844 strategic-beta ETF's, met in totaal een vermogen van USD 497 miljard.”

Welke factoren zijn op dit moment het meest populair?

“Strategieën op basis van dividend blijven veruit het populairste segment in Europa, samen goed voor meer dan 50% van het totale belegd vermogen in strategic-beta ETF's. De reden voor deze aanhoudende populariteit is de aantrekkingskracht van inkomen in de huidige omgeving met lage rentes.”

“Lagevolatiliteit- of minimumvariancestrategieën zagen hun aandeel in het jaar vóór eind juni 2015 stijgen van 8% naar 13%. De toegenomen aandacht van beleggers voor risico – vanwege de aanhoudende economische onzekerheid – heeft ervoor gezorgd dat deze strategieën qua populariteit op de tweede plek blijven staan. Ook strategieën op basis van kwaliteit hebben aan populariteit gewonnen. Deze zijn nu goed voor 5% van de totale Europese markt voor strategic beta ETF's.”

Welke trends zie je nog meer in deze markt?

“Een van de duidelijkste ontwikkelingen is dat nieuwe ETF's steeds complexere benchmarks volgen. Dat is onderdeel van de natuurlijke ontwikkeling van de markt. Voor traditionele, naar marktkapitalisatie gewogen portefeuilles hebben we deze ontwikkeling ook gezien, met benchmarks op basis van regio's, landen, sectoren, subsectoren, enzovoorts.”

“Een nadeel hiervan is dat naarmate deze strategieën genuanceerder worden, met elementen van actief beheer in de index, beleggers ook steeds zorgvuldiger te werk moeten gaan.”

Maken beleggers gebruik van deze steeds complexere producten?

“Niet heel veel. Het aantal complexe producten is weliswaar gestegen, maar beleggers lijken toch nog te kiezen voor eenvoudigere strategieën. De classificatie van de huidige Amerikaanse strategic-beta ETF-markt op basis van haar secundaire kenmerken laat zien dat ETF's die exposure bieden naar vrij eenvoudige strategieën (waarde, groei, dividend), goed zijn voor 70% van het totale belegd vermogen in strategic-beta ETF's. Maar toch hebben multifactor-ETF's hun aandeel in het jaar vóór eind juni 2015 vergroot van 6% naar 11%.”

Welke gevolgen hebben al die nieuwkomers voor de markt?

“Een steeds drukkere en meer competitieve omgeving zet de vergoedingen onder druk. De afgelopen jaren was er zelfs sprake van een prijzenoorlog op de Europese ETF-markt – aanbieders verlaagden de kosten voor hun basisproducten aanzienlijk in een poging vermogen aan te trekken. Vanwege de flinterdunne winstmarges op deze standaardproducten zijn aanbieders zich gaan richten op strategic beta om hun productaanbod onderscheidend te maken.”

Een steeds drukkere en meer competitieve omgeving zet de vergoedingen onder druk’

“Het gewogen gemiddelde van de vergoedingen voor alle Europese strategic-beta ETF's is het afgelopen jaar gedaald van 0,44% naar 0,39% en dat is een duidelijk gevolg van de toegenomen concurrentie.”

Waar moeten beleggers op letten bij het selecteren van een ETF?

“In mijn ogen zijn de kosten de belangrijkste overweging en daar hebben beleggers zelf invloed op – koop een product gewoon niet als het te duur is. Veel vermogensbeheerders komen met strategic-beta ETF's om hogere vergoedingen te rechtvaardigen en om beleggers weg te leiden van dit fundamentele beginsel.”

“Net als bij het selecteren van actieve managers moeten beleggers vervolgens nagaan of deze producten een verstandige strategie volgen. De meeste onderliggende benchmarks van strategic-beta ETF's proberen te profiteren van een of meer factoren. Dus voor de strategie is het belangrijk dat die factoren inderdaad wat kunnen opleveren. Door de jaren heen zijn er honderden factoren ‘ontdekt’ door wetenschappers en professionals, maar de meeste zijn het resultaat van datamining en hebben geen goede onderbouwing vanuit de economische theorie.”

“Ten derde wordt niet elke factorexposure op dezelfde manier gecreëerd. Zo kunnen kleine verschillen in de manier waarop indices worden samengesteld, leiden tot aanzienlijke verschillen in performance tussen strategieën met een vergelijkbaar label. Het is belangrijk om te weten hoe efficiënt de onderliggende benchmarks van deze fondsen de factoren benutten waar ze op mikken, en of ze misschien de plank misslaan doordat de implementatie ervan te duur is of doordat ze onbedoeld zijn blootgesteld aan andere factoren.”

“Ten vierde moeten ze ook rekening houden met capaciteit. Het bestaan van elke factor hangt af van iemand die een tegengestelde positie van jouw factorpositie inneemt. Zo kunnen waardeaandelen alleen een excess return opleveren als andere beleggers waardeaandelen juist mijden. Want als iedereen tegelijk belegt in waardeaandelen, worden die uiteindelijk de ‘markt’. Het is dus belangrijk om inzicht te hebben in de capaciteit van factorstrategieën, net zoals dat voor een actieve strategie belangrijk is. Maar waar vind je deze capaciteit? De fundamentele factoren (waarde en momentum) kun je over het algemeen wel vinden op de algemene, zeer ontwikkelde markten.”

“Tot slot is het ook zeer belangrijk om samen te werken met een capabele, verantwoorde beheerder. Onderzoek van Morningstar heeft namelijk aangetoond dat goede vermogensbeheerders doorgaans een beter rendement over de lange termijn genereren.”

Gerelateerd aan dit artikel:
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord