belgiumnl
November 2022

Samenvatting van de rechten van beleggers

Hieronder lees je wat je belangrijkste rechten zijn als je belegt in een beleggingsfonds. Je hebt:

Recht om deel te nemen aan en te stemmen tijdens algemene vergaderingen

Je mag ons vragen om jou te informeren over de vergaderingen van de fondsen waarin je belegt. Tijdens die vergaderingen mag je persoonlijk of via een volmacht stemmen.

Recht op inkomsten

Als het fonds waarin je belegt opbrengsten heeft, dan heb je recht op een evenredig deel daarvan. De regels over wanneer een fonds dividend uitkeert kun je vinden in het prospectus. Dit is te vinden op de website van Robeco.

Recht op informatie

Elke belegger in een fonds mag bepaalde informatie over dat fonds opvragen. Die informatie is verzameld in het prospectus en de KIID van het fonds en statuten, periodieke rapporten en eventuele andere fondsdocumenten. Al deze documenten zijn te vinden op de website van Robeco of kunnen kosteloos worden opgevraagd.

Recht op terugkoop

Je mag ons vragen om jouw deelneming in een fonds terug te kopen. De regels over terugkoop lees je in het prospectus. Dit is te vinden op de website van Robeco.

Recht op bescherming van persoonsgegevens

Wij moeten je gegevens beschermen. Je hebt het recht om je gegevens op te vragen en aan te (laten) passen als ze fout zijn. In sommige gevallen kun je ook bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens en contactgegevens kun je lezen op de website van Robeco.

Recht om een klacht in te dienen

Ben je ontevreden dan kun je kosteloos een klacht indienen bij Robeco Institutional Asset Management B.V., Weena 850, 3014 DA Rotterdam. Hoe wij omgaan met klachten lees je op de website van Robeco.

Collectief verhaal

De Nederlandse wet kent de mogelijkheid van collectief verhaal. Belangenorganisaties kunnen in het geval van een klacht een gezamenlijke actie starten namens meerdere beleggers of klagende partijen. Ze hebben dan ook de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen.

Goed om te weten

Deze tekst is gemaakt door Robeco Institutional Asset Management B.V. (“Robeco”) en is een samenvatting van de belangrijkste rechten van beleggers die staan in de Europese Verordening Grensoverschrijdende Distributie (EU) 2019/1156. 

Met deze tekst willen we niet een volledig overzicht geven van al alle rechten van beleggers. De tekst is dan ook geen vervanging van de informatie uit het prospectus van het beleggingsfonds, de Essentiële Beleggersinformatie (“EBI” of “KIID”) of van andere fondsdocumenten. Beleggers moeten het prospectus helemaal lezen en hun professionele adviseurs raadplegen voor een beter begrip van hun rechten.