belgiumnl
Image

RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR

Referentie-index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU0374106754
  • Groeipotentieel voor de lange termijn – We staan nog maar aan het begin van innovatie en ontwrichting in de waardeketen van voedingsmiddelen. Nieuwe technologieën en verschuivingen in de consumptie leiden tot betere efficiëntie en nieuwe groeimarkten. Duurzaamheidsbeoordeling – Aanvullend op de standaard uitsluitingen van RobecoSAM, themaspecifieke duurzaamheidskwesties. Directe engagement met bedrijven om hun ESG-profiel en concurrentiepositie te verbeteren.
  • Duurzaamheidsbeoordeling – Aanvullend op de standaard uitsluitingen van RobecoSAM, themaspecifieke duurzaamheidskwesties. Directe engagement met bedrijven om hun ESG-profiel en concurrentiepositie te verbeteren.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

De strategie RobecoSAM Sustainable Food belegt in de transformatie van de levensmiddelensector. De strategie is vooral gericht op voedselzekerheid en -kwaliteit, verschuivingen in het consumptiepatroon en productiviteitswinst door technologische vooruitgang. Ze integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In tegenstelling tot de uitgesproken correctie in het laatste kwartaal van 2018 eindigden de aandelenmarkten december 2019 in de plus. Ondanks de aanhoudende nieuwsstroom over handelsoorlogen zorgde overvloedige liquiditeit, die wereldwijde centrale banken in de markt pompen, voor de beste performance van ontwikkelde markten sinds de financiële crisis in 2009. De voedingsmiddelensector deed het in december zelfs beter dan de markt, evenals de Sustainable Food-strategie. De Europese Raad heeft tijdens de top in december zijn goedkeuring gegeven aan de Europese Green Deal. Die omvat belangrijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal is en een duurzame economie heeft. Het belang van verandering in de voedselproductie komt tot uitdrukking in een speciale ‘Farm to Fork’-strategie. Daarnaast moet minimaal 40% van de landbouwbegroting bijdragen aan de klimaatmaatregelen. Wat betreft verpakkingen voor voedingsmiddelen wil de EU met haar nieuwe actieplan voor een circulaire economie bereiken dat in 2030 alle verpakkingen herbruikbaar of recyclebaar zijn. Dit gaat hand in hand met de verschuiving onder consumenten naar duurzame producten. Bedrijven waarmee we de afgelopen maanden hebben gesproken, met name verpakkingsbedrijven, zijn daarom al begonnen dit in hun R&D-activiteiten te weerspiegelen.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Om ervoor te zorgen dat het risico van grote valutaschommelingen ten opzichte van de benchmark zo klein mogelijk blijft, kan het fonds ervoor kiezen posities in lijn te brengen met de valutawegingen van de benchmark via valutatermijntransacties.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit, eventueel gemaakte winst blijft behouden, en zodoende komt de totale performance van het fonds tot uitdrukking in de aandelenkoers.

ESG-integratiebeleid

RobecoSAM Sustainable Food Equities integreert ESG-factoren in verschillende fases van het beleggingsproces. We maken gebruik van scores voor duurzaamheidsprestaties om onze fundamentele analyse te richten op bedrijven die op het gebied van duurzaamheid beter presteren dan hun concurrenten. Daarna analyseren we de impact van financieel materiële ESG-factoren op de concurrentiepositie en value drivers van een bedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer inzicht hebben in bestaande en potentiële risico's en kansen van een bedrijf. In het geval van aanzienlijke ESG-risico's en -kansen kan de ESG-analyse effect hebben op de reële waarde van het aandeel en op de allocatiebeslissingen voor de portefeuille. We streven in de loop van het gehele beleggingsproces naar een kleine milieu-impact, zoals gemeten door de uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, watergebruik en afvalproductie. Deze impact moet ten minste 20% lager liggen dan die van de index. Naast ESG-integratie maakt Robeco ook gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten gericht op specifieke thema's, zoals klimaatverandering, om het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf te verbeteren. Bovendien belegt het fonds niet in bedrijven die zijn blootgesteld aan de volgende controversiële sectoren of praktijken: militaire aanbestedingen, controversiële wapens, vuurwapens, schendingen van het UN Global Compact, tabak, palmolie en steenkool, op basis van strikte omzetdrempels.

Beleggingsbeleid

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat de integratie van ESG-factoren in een gedisciplineerd en onderzoeksgedreven proces leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen en een hoger risicogecorrigeerd rendement over een economische cyclus.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Recente cijfers over het economische vertrouwen wijzen op verdere tekenen van stabilisatie, waarbij het sentiment in de industriële sector, in de dienstensector en onder consumenten niet langer verslechtert. Verdere voortgang in de handelsbesprekingen tussen de VS en China zullen zorgen voor extra ondersteuning. Ondertussen handhaven centrale banken hun verruimende monetaire beleid, wat het huidige niveau van de aandelenmarkt ondersteunt. Het gevaar van een wereldwijde recessie lijkt dan ook steeds minder waarschijnlijk. Gezien de vrij hoge waarderingen voor sommige marktsegmenten blijven we de voorkeur geven aan namen met een veerkrachtig bedrijfsmodel die de wind in de rug hebben. We verwachten dat leveranciers van mechaniserings- en automatiseringsoplossingen voor voedselproductie, logistiek en traceerbaarheid hier het meest van profiteren. Verder denken we dat er nieuwe kansen ontstaan voor beleggers door de aanhoudende overstap van consumenten naar meer bewuste eetgewoonten en de toenemende vraag naar voedzame producten van de groeiende middenklasse in steden.

Holger Frey, CAIA
Holger Frey, CAIA

Holger Frey, CAIA

Holger Frey is als senior portefeuillemanager verantwoordelijk voor het beheer van de RobecoSAM Sustainable Food Strategy. Voordat Holger bij RobecoSAM in dienst kwam, werkte hij tien jaar als portefeuillemanager en analist voor de afdeling Sustainable Equities bij Deutsche Asset & Wealth Management. In deze rol was hij ook verantwoordelijk voor de DWS Agriculture Index en het DWS Water Sustainability Fund. Daarvoor werkte hij twee jaar als consultant op het gebied van financiële diensten voor KMPG Consulting/Bearing Point in de Asset Wealth Management Practice Group en als stagiair bij KfW Bankengruppe. Holger Frey studeerde Computer Science & Media aan de University of Applied Sciences in Fulda en Musicologie aan de Johann Wolfgang Goethe Universiteit in Frankfurt. Hij is een Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). In 2016 kwam hij in dienst bij RobecoSAM.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0374106754
BloombergROBAGED LX
Valoren4366560
WKNA0RB5R
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1219968000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord