belgiumnl
Beter onderbouwde beleggingsbeslissingen
Sustainable investing

Beter onderbouwde beleggingsbeslissingen

Wij integreren criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance in de meeste beleggingsprocessen voor fundamentele en kwantitatieve strategieën in verschillende assetcategoriën. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen en daardoor tot waardecreatie voor onze klanten.

Another strong year for sustainable investing
Another strong year for sustainable investing
Robeco and RobecoSAM enjoyed another strong year for their world-leading sustainable investment capabilities in 2019.
20-02-2020 | Visie
Short-haul flights are the worst offenders for CO2
Short-haul flights are the worst offenders for CO2
Domestic and other short-haul flights are the most carbon-intensive form of travel, figures show.
20-02-2020 | Opvallende getallen
Waarde creëren in een gesloten kringloop
Waarde creëren in een gesloten kringloop
RobecoSAM richt zich met een nieuwe beleggingsstrategie op het summum van duurzaamheid: de circulaire economie.
13-02-2020 | Visie

Een leider in duurzaamheidsintegratie

In de jaren 90, waren wij een van de eerste vermogensbeheerders die in duurzaamheid potentieel zagen om het rendement voor klanten te versterken. Daarom integreren we ESG-informatie uit toonaangevend duurzaamheidsonderzoek in onze beleggingsprocessen en gaan we een actieve dialoog aan met bedrijven uit onze portefeuilles.
Begrippenlijst
Begrippenlijst
van de sustainability terminologie
Lees meer

Duurzaamheid kan naar onze mening op de lange termijn zorgen voor veranderingen in markten, landen en bedrijven en dus invloed hebben op toekomstige performance. In onze beleggingsprocessen behandelen we duurzaamheid net als andere waardebepalers, zoals de financiële positie en marktmomentum. Wij denken dat dit leidt tot beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen.

25 jaar
25 jaar
innovatie
Research

We beschikken over onderzoek van vooraanstaande duurzaamheidsexperts, zoals onze zusteronderneming RobecoSAM. Wat we vooral willen weten, is welke ESG-factoren invloed hebben op de financiële prestaties van een bedrijf. Daarmee richten we ons op de meest relevante informatie voor onze beleggingsperformance. Een goed rendement voor onze klanten is immers ons ultieme doel. Robeco publiceert regelmatig artikelen, whitepapers en case studies over onze engagement en ook wetenschappelijk onderzoek over duurzaamheid.

200+
200+
Ondernemingen waarmee we een actieve dialoog voeren
Stemmen en engagement

Een team van engagementspecialisten onderhoudt een actieve dialoog met jaarlijks ongeveer 200 ondernemingen over financiële thema's die we samen met onze beleggers bepalen. Zo zijn we erin geslaagd het gedrag van bedrijven te beïnvloeden. Daarnaast stemt het team ook op 5.000 aandeelhoudersvergaderingen. Alle activiteiten van Robeco voldoen aan de Principles for Responsible Investing (PRI), die van vermogensbeheerders verlangen dat ze actieve aandeelhouders zijn en ESG-factoren opnemen in beleid en praktijk.

Hoe we gestemd hebben Aandeelhoudersvergaderingen Actief aandeelhouderschap rapport

Eersteklas ESG-integratie in alle categorieën

We stemmen onze ESG-aanpak af op de verschillende strategieën, die in 2019 op de meeste criteria de hoogste score (A+) kregen van PRI. Onze vastrentende strategieën lopen voorop in hun categorie en integreren ESG voornamelijk om risico te vermijden. Onze wereldwijde aandelenstrategieën meten de invloed van ESG op waarderingen en onze kwantitatieve portefeuilles garanderen een bepaalde mate van duurzaamheid.
PRI-score
PRI-score
Excellente scores
Lees meer

In onze aandelenstrategieën bepalen onze analisten de impact van ESG-criteria op de waardering van een bedrijf. Ze richten zich daarbij op de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de value drivers, zoals omzetgroei en winstmarges. Daarna analyseren ze het effect hiervan op het bedrijf en stellen ze indien nodig de waardering bij.

Alle duurzaamheidsscores van onze kwantitatieve aandelenportefeuilles moeten minimaal gelijk zijn aan de referentie-index, zonder dat dit ten koste gaat van het risico-rendementsprofiel. Deze strategieën gebruiken het Smart ESG-scoresysteem van RobecoSAM om ongewenste voorkeuren te voorkomen, zoals die voor Europa alleen vanwege een grotere transparantie daar over ESG. Ook geeft dit systeem een zwaardere weging aan de criteria met meer voorspellende waarde van toekomstige rendementen.
Ranking
Ranking
van landen op sustainability
Lees meer
In onze vastrentende strategieën integreren we duurzaamheid in de analyse van staatsobligaties en credits. De strategieën voor staatsobligaties hanteren een Country Sustainability Ranking als waarschuwingssysteem, dat problemen en kansen in een land signaleert ruim voordat deze de spreads of de ratings beïnvloeden. In onze creditstrategieën integreren we bedrijfsspecifieke ESG-criteria in al onze analyses. Net als bij aandelenbeleggingen vormt het financiële kader de basis voor ESG-integratie.

Voorop in een groeiende beweging

Sustainable investing groeit snel. Europa loopt nog steeds voorop, maar andere regio's volgen. Steeds meer beleggers respecteren universele codes voor duurzaam beleggen, zoals de Principles for Responsible Investment. Bovendien hebben ESG-overwegingen een aanzienlijk, meetbaar effect op beleggingsbeslissingen.
Als een ondertekenaar van de Nederlandse SDG Investing Agenda zet Robeco zich in om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals; SDG’s) te halen, omdat we deze zien als katalysatoren voor verandering. We zijn betrokken bij verschillende initiatieven die onderzoeken hoe de beleggingswereld een bijdrage kan leveren aan de realisatie van deze SDG’s. Onze commitment voor sustainable investing is terug te zien in onze steun aan vele onafhankelijke en breed geaccepteerde gedragscodes en principes. Robeco is ondertekenaar van de PRI, deelnemer aan het UN Global Compact en lid van het International Corporate Governance Network (ICGN). Daarnaast hebben we ook verschillende lokale stewardshipcodes ondertekend, zoals de Britse en de Japanse.
129
129
mrd met ESG-integratie
Corporate Responsibility
Er is vaak discussie over de mate waarin vermogensbeheerders werkelijk ESG integreren in hun beleggingsprocessen. Bij Robeco is het veel meer dan een afvinklijstje, want ESG-criteria hebben een grote invloed op onze beleggingsbeslissingen. Zo hebben ze in onze creditstrategieën in meer dan 30% van de gevallen onze fundamentele visie over individuele ondernemingen sterk beïnvloed. En in onze wereldwijde aandelenportefeuilles bepaalt ESG ca. 5% van het koersdoel waarop de analisten uitkomen.
Share this page
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord