belgiumnl
Sustainable Investing Glossary

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Een reeks duurzame doelen, in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties ter vervanging van de Millenniumdoelstellingen. Officieel heet het programma ‘Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development’.

193 landen hebben samen afgesproken de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren vóór 2030. De doelen zijn gericht op het aanpakken van maatschappelijke en milieu-uitdagingen, zoals klimaatverandering, het stimuleren van schone energie, extreme armoede, gendergelijkheid en duurzame landbouw.

Het verschil tussen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de Millenniumdoelstellingen is dat de nieuwe doelen een beroep doen op zowel de publieke als de private sector om nauw samen te werken met de overheden van de landen die hebben ondertekend. Deze samenwerking moet de grootste problemen voor mens en aarde aanpakken.

Deze ontwikkelingsdoelstellingen zijn een kans voor beursgenoteerde ondernemingen, omdat ze als bron voor innovatie, procesverbeteringen en operationele efficiëntie een toekomstig concurrentievoordeel kunnen opleveren. Bovendien kunnen ondernemingen tegelijkertijd een positieve impact hebben op gemeenschappen en het milieu. Ondernemingen die deze doelstellingen integreren in hun strategie, zijn waarschijnlijk beter voorbereid op toekomstig overheidsbeleid en nieuwe regelgeving. Hierdoor vermijden ze het risico de legitimiteit van hun bedrijfsvoering te verliezen en worden ze niet geconfronteerd met hoge kosten voor structurele veranderingen.

Beter gefundeerde beleggingsbeslissingen
Beter gefundeerde beleggingsbeslissingen
Sustainable investing
Pioneering climate engagement leads Q2 Active Ownership report
Pioneering climate engagement leads Q2 Active Ownership report
It was full steam ahead for Robeco’s Active Ownership team in the second quarter, despite the restrictions brought by Covid-19.
31-07-2020 | Rapport actief aandeelhouderschap
Sugar’s role in coronavirus fatalities
Sugar’s role in coronavirus fatalities
The sugar content of food and drinks played an unseen role in the Covid-19 death toll, says engagement specialist Peter van der Werf.
29-07-2020 | Visie
Business leaders brainstorm the sustainable future at SI Explore
Business leaders brainstorm the sustainable future at SI Explore
Corporate leaders must get on the sustainability train, collaborate more with investors, embrace youth and see how everything is a sub-set of nature.
27-07-2020 | Visie
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord