Quantitative strategies

In 2006 begon Robeco met laagvolatiel beleggen. Toen werd onze eerste strategie geïntroduceerd: Robeco Global Conservative Equities. De productlijn is gebaseerd op ons bekroonde onderzoek en is sindsdien steeds verder uitgebreid. Op dit moment beslaat de productlijn verschillende regio's en assetcategorieën.

Laagvolatiel beleggen

Conservative

Robeco’s Conservative Equity-strategieen streven ernaar om aandelenrendementen te realiseren tegen een aanzienlijk lager neerwaarts risico. Conservative Equity heeft een focus op absoluut rendement en absoluut risico, met als doel het behalen van een zo hoog mogelijk voor risico gecorrigeerd rendement.

De portefeuilles worden beheerd op basis van een zuiver bottom-up gedreven beleggingsbenadering. Onze aanpak combineert de uitkomsten van ons kwantitatieve aandelenselectiemodel voor Conservative Equity met een gedisciplineerd algoritme voor portefeuilleconstructie en uniek risicobeheer.

Aandelenselectie is de enige performance driver en wordt gedreven door ons aandelenselectiemodel voor conservative equity. Dit model is gebaseerd op een van de eerst ontdekte marktanomalieën: de laagrisico-anomalie. Het model is gebaseerd op bekroond onderzoek van Robeco dat laat zien dat aandelen met laag risico op lange termijn hogere rendementen realiseren dan aandelen met hoog risico.

Highlights
 • Actief op het gebied van laagrisicobeleggen sinds 2006, gesteund door bekroond onderzoek
 • Aanpak gebaseerd op de laagrisico-anomalie
 • Systematische, op onderzoek gebaseerde beleggingsbenadering
 • Streeft naar aandelenrendementen tegen lagere neerwaartse risico's dan die van de referentie-index
 • Behoud van kapitaal en risico-rendementsprofiel staan voorop
 • Uniek eigen kwantitatief model en algoritme voor portefeuilleconstructie
 • Toegewijd en ervaren beleggingsteam

Conservative credits

Robeco Conservative Credits belegt stelselmatig in obligaties van bedrijven met een verwacht laag risico. Deze obligaties worden gekenmerkt door een kortere looptijd en een hogere ‘senioriteit’. Ze worden uitgegeven door bedrijven die doorgaans relatief lage schulden hebben ten opzichte van hun eigen vermogen.

De strategie profiteert van het verschijnsel dat beleggers gemiddeld te veel betalen voor bedrijfsobligaties met een hoog risico. Waar de financiële theorie stelt dat een hoger risico beloond moet worden met een hoger rendement, blijkt de praktijk weerbarstiger. Deze marktinefficientie is al langer bekend voor aandelenmarkten. Robeco Conservative Credits borduurt dan ook voort op onze succesvolle Conservative Equity strategieen, die al sinds 2006 succesvol inspelen op deze anomalie.

In het beleggingsproces combineert Robeco Conservative Credits de uitkomst van ons innovatieve kwantitatieve obligatieselectiemodel met de diepgaande fundamentele kennis van Robeco’s ervaren team van credit analisten. Het doel van deze aanpak is om niet-kwantificeerbare neerwaartse risico’s in de portefeuille te vermijden. Obligaties met een hoger risico (zoals achtergestelde obligaties of callable obligaties) komen dan ook niet in de portefeuille. Uiteindelijk streeft de portefeuillemanager naar marktconforme rendementen tegen een flink lager risco dan een reguliere portefeuille van bedrijfsobligaties.

Highlights
 • Innovatief op het gebied van laag-risicobeleggen sinds 2006, gebaseerd op bekroond onderzoek
 • Systematische, op onderzoek gebaseerde beleggingsaanpak om in te kunnen spelen op de low-risk anomalie
 • Onderzoek wijst uit dat bedrijven met een lage leverage en lagere risicokenmerken hogere voor risico-gecorrigeerde rendementen kunnen behalen
 • Tegelijkertijd zijn obligaties met een kortere looptijd en hogere senioriteit in staat om hogere voor risico-gecorrigeerde rendementen te behalen
 • Strategie geschikt voor langetermijnbeleggers die moeten voldoen aan Solvency II regelgeving
Deel deze pagina:


Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze strategieën en oplossingen.
Contactgegevens

Research & visie

We publiceren regelmatig innovatieve onderzoeksideëen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Lees meer hierover op onze Engelstalige website.

Low-volatility investingDeveloped Markets Quantitative EquitiesEmerging Markets Quantitative Equities