Businessondersteuning voor professionals

Robeco Groenrente - Duurzame aandelenfondsen

Kenmerken

  • Belegt milieuvriendelijk in gekwalificeerde 'groene' projecten
  • Belastingvrije rente-uitkering (binnen de wettelijke maxima)
  • Uw inleg gegarandeerd retour aan het einde van de looptijd

Kerngegevens

Valuta EUR

Risicoprofiel

Het aantal blauwe cirkels geeft aan wat het risico profiel is van dit fonds. Een toenemend aantal cirkels geeft een toename van het risico aan maar ook uitzicht op een hoger verwacht rendement. Het risico profiel wordt gebaseerd op de absolute historische beweeglijkheid (standaard deviatie) van de weekrendementen van het fonds.

Risicoprofiel

Benchmark

Geen benchmark

Laatste update: 1-dec-2015 20:47

Zoek een product

Dit fonds kopen?

Robeco Groenrente

Daarvoor kunt u terecht bij Robeco maar ook bij de adviseur van uw eigen bank:


Risicometer

Disclaimer


Nederland
De inhoud van deze site is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid en volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De op/via deze site verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om de bezoeker aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product of afnemen van enige dienst van Robeco, noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing.

Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door Robeco. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie. De genoemde beleggingsinstellingen van Robeco Groep N.V. hebben alle, voor zover noodzakelijk, een vergunning van de relevante toezichthouder(s).

Nederlands recht is van toepassing.